Go to Top

Ustanovitev turistične agencije – pogoji in postopek

Ustanovitev turistične agencije in klasifikacija dejavnosti

Ustanovitev turistične agencije zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Iz pojasnil standardne klasifikacije dejavnosti 2008 – SKD izhaja, kakšne dejavnosti opravljajo turistične agencije.

Informativni izračun plače

Ustanovitev turistične agencije je vroča poslovna priložnost

Statistični urad Slovenije je poročal, da je šlo lani na vsaj eno zasebno potovanje več kot 1,1 milijona prebivalcev Slovenije, kar predstavlja rekordno število potovanj. Tako je ustanovitev turistične agencije lahko definitivno dobičkonosen podvig.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Ustanovitev turistične agencije po SKD

Dejavnost za ustanovitev turistične agencije se v SKD nahaja pod šifro 79 in je razvrščena tako:

 • 79.110 – dejavnost potovalnih agencij (prodaja potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitve)
 • 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj (dejavnost organiziranja in sestavljanja potovalnih aranžmajev, ki jih organizatorji prodajajo sami ali prek potovalne agencije)
 • 79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (rezervacije prevozov, izposoje vozil, prodaja vstopnic za kulturne, športne in zabavne prireditve, nudenje turističnih informacij,..)

Pogoji za ustanovitev turistične agencijePogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja kot pridobitne dejavnosti določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT).

Organizacija in/ ali prodaja turističnih aranžmajev pomeni vnaprej dogovorjene kombinacije dveh ali več storitev, ki se jih nudi v prodajo. A to le če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči.

Vas zanima ustanovitev turistične agencije? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Ustanovitev turistične agencije  kot s.p. ali d.o.o.!

To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki. Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev se pridobi na podlagi licence. To podeli Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pravni nasvet

Kaj je potrebno navesti v vlogi za podelitev licence, ki je potrebna za ustanovitev turistične agencije:

1. za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev:

 • navesti firmo in skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.), matično številko, poslovni sedež, kontaktne podatke;
 • priložiti dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (npr. zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna, najemna pogodba,…), razen ob izključni spletni prodaji;
 • v primeru izključne spletne prodaje je potrebno dati pisno izjavo, da turistične aranžmaje ponuja v prodajo zgolj prek svojih spletni strani;
 • dokazilo o zagotavljanju jamstva glede odgovornosti v primeru likvidnostnih težav v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Organizatorji zagotavljajo jamstvo v obliki jamstvene sheme zavarovanja pri zavarovalnici.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

2. za opravljanja dejavnosti prodaje turističnih paketov:

 • navesti firmo in skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.), matično številko, poslovni sedež, kontaktne podatke, podatke o poslovalnicah;
 • zagotoviti ustrezen poslovni prostor. Zato je potrebno priložiti dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (objekt mora imeti uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost);
 • izjavo, da je poslovni prostor dostopen strankam v določenem obratovalnem času;
 • dokazilo o zagotavljanju jamstva glede odgovornosti v primeru likvidnostnih težav v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. In sicer če prodaja oziroma ponuja v prodajo turistične aranžmaje, ki jih je sestavil organizator potovanja, ki ima sedež izven Evropskega gospodarskega prostora. Slednje ne, če dokaže, da ta pogoj izpolnjuje organizator potovanja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja