Go to Top

Pogoji za ustanovitev turistične agencije

Ustanovitev turistične agencije zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Iz pojasnil standardne klasifikacije dejavnosti 2008 – SKD izhaja, kakšne dejavnosti opravljajo turistične agencije.

Informativni izračun plače

Statistični urad Slovenije je poročal, da je šlo lani na vsaj eno zasebno potovanje več kot 1,1 milijona prebivalcev Slovenije, kar predstavlja rekordno število potovanj. Kako ukrepati, če turistični aranžma ne izpolni vaših pričakovanj?

Dejavnost za ustanovitev turistične agencije se v SKD nahaja pod šifro 79 in je razvrščena tako:

 • 79.110 – dejavnost potovalnih agencij (prodaja potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitve)
 • 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj (dejavnost organiziranja in sestavljanja potovalnih aranžmajev, ki jih organizatorji prodajajo sami ali prek potovalne agencije)
 • 79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (rezervacije prevozov, izposoje vozil, prodaja vstopnic za kulturne, športne in zabavne prireditve, nudenje turističnih informacij,..)

Pogoji za ustanovitev turistične agencijePogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja kot pridobitne dejavnosti določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT).

Poleg navedenega zakona, pa je pomemben še Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc.

Organizacija in/ ali prodaja turističnih aranžmajev pomeni vnaprej dogovorjene kombinacije dveh ali več storitev, ki se jih nudi v prodajo, če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali vključuje nastanitev preko noči.

Vas zanima ustanovitev turistične agencije? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki. Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev se pridobi na podlagi licence. To podeli Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kaj je potrebno navesti v vlogi za podelitev licence, ki je potrebna za ustanovitev turistične agencije:

1. za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev:

 • navesti firmo in skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.), matično številko, poslovni sedež, kontaktne podatke;
 • priložiti dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (npr. zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna, najemna pogodba,…), razen ob izključni spletni prodaji;
 • v primeru izključne spletne prodaje je potrebno dati pisno izjavo, da turistične aranžmaje ponuja v prodajo zgolj prek svojih spletni strani;
 • dokazilo o zagotavljanju jamstva glede odgovornosti v primeru likvidnostnih težav v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Organizatorji zagotavljajo jamstvo v obliki jamstvene sheme zavarovanja pri zavarovalnici.

Pravni nasvet

2. za opravljanja dejavnosti prodaje turističnih paketov:

 • navesti firmo in skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.), matično številko, poslovni sedež, kontaktne podatke, podatke o poslovalnicah;
 • zagotoviti ustrezen poslovni prostor. Zato je potrebno priložiti dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (objekt mora imeti uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidno, da se v prostoru lahko opravlja poslovna dejavnost);
 • izjavo, da je poslovni prostor dostopen strankam v določenem obratovalnem času;
 • dokazilo o zagotavljanju jamstva glede odgovornosti v primeru likvidnostnih težav v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. In sicer če prodaja oziroma ponuja v prodajo turistične aranžmaje, ki jih je sestavil organizator potovanja, ki ima sedež izven Evropskega gospodarskega prostora. Slednje ne, če dokaže, da ta pogoj izpolnjuje organizator potovanja.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja