Go to Top

Licence za prodajo turističnih aranžmajev in postopek pridobitve

Licence za turizem – kako do njih?

Licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov so nujni  pogoj za zakonito opravljanje teh dejavnosti na trgu. V nadaljevanju pojasnjujemo kdo, na kakšen način in pod katerimi pogoji lahko pridobi to licenco.

Informativni izračun plače

Kdo potrebuje licenco za prodajo turističnih aranžmajev

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Dejavnost prodaje turističnih paketov vključuje prodajo potovanj, potovalnih aranžmajev, prevoza in namestitve, posameznikom in poslovnim strankam za nadaljnjo prodajo. To dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki –  turistični agent. Način opravljanja dejavnosti in postopek pridobivanja licence ureja Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Katere pogoje mora imetnik licence izpolnjevati

Tisti, ki zaproša za licenco, mora imeti v poslovnem registru vpisane dejavnosti 79.120 dejavnost organizatorjev potovanj, 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij in 79.900 – rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Koriščenje turističnih bonov – preverite, koliko denarja vam je še ostalo 

podjetniško svetovanje

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Prosilec mora prav tako izpolnjevati pogoj lastništva ali najema ustreznega poslovnega prostora. Vlogi za izdajo licence je treba predložiti garantno pismo ali pogodbo o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja. Priložiti pa je potrebno tudi potrdilo o plačani taksi   v višini 265,50 EUR.

Vlogo za pridobitev licence je treba vložiti  pri Turistično gostinski zbornici Slovenije, kjer jih enkrat mesečno obravnava komisija za podeljevanje licenc.

Želim se prijaviti na e-novice

V katerih primerih licence niso potrebne?

Licence ponudnik ne potrebuje, če gre za:

  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno (skupna letna višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo ne presega 15.000 eurov), na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo,
  • turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo.

Informativni izračun DOHODNINE 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja