Go to Top

Kvota invalidov pri zaposlovanju

Kvota invalidov je obvezna za vsakega delodajalca z najmanj 20 zaposlenimi

Kvota invalidov je obvezna, če zaposlujete več kot 20 delavcev v svojem podjetju. Pri tem je sama višina kvote odvisna od vaše registrirane dejavnosti. Kvota invalidov se lahko doseže na dva različna načina. Krovni predpis, ki ureja to področje in kjer je določena kvota invalidov je Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov.

Informativni izračun plače

Kvota invalidov z zaposlovanjem invalidov

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec izpolni kvoto, če ima s predpisanim procentom zaposlenih, ki so invalidi, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ter je te delavce prijavil v obvezna zavarovanja (z M1 obrazcem) za najmanj 20 ur tedensko. Kvota invalidov je lahko različna, znaša od dva do šest odstotkov od skupnega števila zaposlenih delavcev. Za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih, se kvota zmanjša za eno odstotno točko.

Najnižja kvota je določena za področja gostinstva, finančnih in zavarovalniških dejavnosti. Medtem ko je najvišja kvota določena za zdravstvo, rudarstvo in predelovalne dejavnosti.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Kvota invalidov v obliki plačila prispevka

Delodajalec lahko za namen izpolnjene kvote plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Prispevek znaša 70 odstotkov minimalne plače, plačati pa ga mora Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

pravno svetovanje

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Alternativa so invalidska podjetja

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom kot nadomestno izpolnitev kvote. Nadomestno izpolnitev kvote mora  delodajalec napovedati prek spletnega mesta za elektronsko izmenjavo podatkov SVZI.net. Hkrati pa mora tam oddati vse priloge ter mesečno poročati  o realizaciji pogodbe. Napoved mora biti oddana v 10 dneh od sklenitve pogodbe z invalidskim podjetjem.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Presežena kvota invalidov prinaša nagrado delodajalcu

Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kot mu določa kvota, in delodajalec, ki ima manj kot 20 zaposlenih ter zaposluje invalide (pri čemer njihova invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu), je upravičen do nagrade. Nagrada je finančne narave in znaša  20 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja