Go to Top

Okolje morajo varovati tudi podjetja

Okolje je prostor nas vseh, zato je prav, da ga varujemo

Okolje in zrak žal neredko trpita zaradi industrije, vozil z notranjim izgorevanjem, nevestnim ravnanjem z njim, odpadkov, škodljivih snovi … Pri kovanju dobičkov moramo biti kar se da obzirni do našega skupnega doma. Z raznimi ukrepi poskuša država čim bolj zmanjšati škodo.

Slovenska podjetja morajo tako spoštovati pravila ravnanja in številne pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov odpadkov, ki jih določa zakonodaja s področja ravnanja z odpadki.

Izračunajte si plačo!

Kako zakonsko skrbimo za okolje?

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V veljavo prihaja zakon, ki bo z odbitkom DDV-ja spodbudil nakup bolj “zelenih” električnih vozil. Nova uredba o embalaži in odpadni embalaži pa določa, da se morajo vsa podjetja, tudi samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na slovenski trg, ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Podjetja, ki s svojim poslovanjem onesnažujejo zrak in okolje, morajo plačati okoljske dajatve. Te so prihodki države ali občine. Slovenija je v Zakonu o varstvu okolja sprejela osem uredb. Nad njihovim izvajanjem bdi Finančna uprava Republike Slovenije.

Pri nekaterih večjih trgovcih je več kot polovica izdelkov pakiranih, kar povzroča odvečno embalažo. Ta negativno vpliva na okolje in v gospodinjstvu ustvarja dodatne stroške.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Kdo plača okoljske dajatve?

Okoljske dajatve morajo plačati podjetja, ki onesnažujejo zrak in okolje. Določitev, ali podjetje spada v to kategorijo, se opravi glede na vrsto, količino ali lastnosti izpustov in odpadkov, ki jih podjetje s svojim delovanjem povzroči, ter glede na vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali izdelku.

pravno svetovanje

Vas zanima ustanovitev podjetja?

V Republiki Sloveniji se plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida ter okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, nastanka odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, izrabljenih gum, hlapnih organskih spoji, odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Neupoštevanju predpisov sledi globa

V primeru, da podjetje predpisov za ravnanje z odpadki ne upošteva, lahko inšpekcija za okolje izda odločbo, v kateri podjetju določi rok za odpravo nepravilnosti ali pa celo prepove obratovanje naprave/obrata. Za kršitev pravil ravnanja so predvidene globe od 5.000 € pa vse do do 75.000 €.

Preverite višino dnevnic za službene poti 

Obveznosti podjetij, ki ogrožajo okolje

Podjetja, ki so onesnaževalci, morajo pri Finančnem uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, prijaviti dejavnosti najkasneje 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti, ki negativno vpliva na okolje. Podjetja morajo nato voditi evidence po vrsti in količini izdelkov, za katere morajo plačevati okoljske dajatve. Na podlagi teh evidenc predložijo  obračun za vsako predpisano davčno obdobje.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Obračun se sestavi na osnovi letnega nadomestila zaradi vodenja evidenc plačnikov in enote ali kilogram obremenitve okolja. Oba zneska, za  letno nadomestilo in okoljske dajatve, določi Vlada RS.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja