Go to Top

Odpadna embalaža, nove obveznosti

Odpadna embalaža in nova uredba o njej

Pretekli teden je Vlada RS sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Uredba ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Odpadna embalaža bo tako strošek vseh, ki dajejo embalažo prvič na trg. Uvaja pa se možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot eno tono embalaže. Po novem se odpadna embalaža poroča 4x letno, čas za prilagoditev na novo zakonodajo pa je do 23.5.2021.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Odpadna embalaža in vodenje evidence

Odpadna embalaža so vsi proizvodi iz kakršnega koli materiala, ki se uporabljajo za to, da vsebujejo blago, ga obdajajo ali držijo skupaj, za zaščito blaga, ravnanje z njim, dostavo in predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika embaliranega blaga ali potrošnika. Embalaža so tudi nevračljivi predmeti, ki se uporabljajo za enak namen.

Proizvajalec mora za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco o embalaži, ki je dana na trg v Sloveniji. V tej evidenci mora ločeno prikazovati evidenco embalaže po materialih. Npr. papir in karton, plastika, les, železo in jeklo, aluminij, steklo in drugo – keramika, tekstil ali material biološkega izvora.

Proizvajalec embalaže je vsaka pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki daje embalažo na trg v Sloveniji in ustreza opredelitvi embalerja, pridobitelja embaliranega blaga, proizvajalca ali pridobitelja embalaže.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Odpadna embalaža se po novem poroča že od 1. julija letos

Vsa podjetja,  samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na trg RS, se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Podjetja bodo morala poročati štirikrat letno, za vsako četrtletje posebej in sicer za:

  • oktober, november in december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta,
  • januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta,
  • april, maj in junij tekočega leta do 30. julija tekočega leta in
  • julij, avgust in september tekočega leta do 30. oktobra tekočega leta.

Podjetje mora v poročilu navesti maso embalaže, dane na trg v RS, v kg, ločeno po embalažnih materialih in ločeno za servisno embalažo, kompozitno embalažo in embalažo, sestavljeno iz več kot enega materiala. Prav tako mora sporočiti način izpolnjevanja obveznosti PRO – po katerem se odpadna embalaža prevzema in predeluje. To lahko podjetje izvaja samo ali prek drugih podizvajalcev, tako da se vključi v embalažno shemo in sklene pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

ustanovitveni akt

Odpadna embalaža in namen evidentiranja

Namen novih obveznosti je v tem, da se odpadna embalaža ustrezno zavede, da se spodbuja njeno recikliranje in drugi postopki predelave odpadkov, predvsem pa da se odpadna embalaža količinsko zmanjša.

Želim se prijaviti na e-novice

Nova uredba določa tudi okoljske cilje predelave in recikliranja odpadne embalaže. Do konca leta 2030 predvideva recikliranje najmanj 70 masnih odstotkov vse odpadne embalaže. Vmesni cilj do konca leta 2025 je najmanj 65 odstotkov.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja