Go to Top

Dnevnice za službene poti

Komu je namenjena dnevnica?

Dnevnice so povprečen strošek, ki ga ima zaposlena oseba s prehrano na službeni poti. Da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima  pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dnevnice si lahko izračunate na našem brezplačnem kalkulatorju.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Višina dnevnice

Delodajalec povračilo stroškov prehrane na službeni poti izplača v obliki dnevnice. Višina se razlikuje predvsem glede na to, ali je pot opravljena po Sloveniji ali v tujini. Odvisna pa je še od trajanja potovanja in plačila zajtrka, če pot vključuje prenočevanje.

računovodsko svetovanje

Višina povračila stroškov prehrane

Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračuna se ga v urah: od dneva in ure začetka potovanja do dneva in ure zaključka.

Če je v prenočevanju vključen zajtrk ali brezplačno zagotovljena tudi ostala prehrano, je dnevnica nižja.

Dolžina potovanja Znesek v € Znesek v €, če je vključen zajtrk
nad 6 do 8 ur 7,45
• nad 8 do 12 ur 10,68 9,08
• nad 12 do 24 ur 21,39 19,25

Pravni nasvetDnevnice in obračun stroškov prehrane za tujino

Neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino se določi v odvisnosti od trajanja službene poti. To pa  glede na višino zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

  • če potovanje traja nad 14 ur do 24 ur, se obračuna cela dnevnica (trije obroki);
  • če potovanje traja nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75% dnevnice (dva obroka);
  • če potovanje traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25% dnevnice (en obrok).

Kaj pa če delavec na enem potovanju obišče več držav?  Potem se stroške prehrane obračuna po posameznih državah, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja. Kot plačana prehrana se štejejo tudi obroki, zagotovljeni na letalu.

podjetniško svetovanje

Povračilo ostalih stroškov

Poleg dnevnice  in povračilo stroškov za prenočišče pripada zaposlenemu  tudi povračilo stroškov prevoza, parkirnine in vseh drugih stroškov. Če so seveda vezani na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju, vendar morate za vsakega od stroškov priložiti račune.

Pogoj za ustrezno obravnavo stroškov na službeni poti je pravilno izpolnjen potni nalog, ki je dokazilo, da je bila službena pot dejansko opravljena.

Delodajalec je zaposlenemu, poleg dnevnice za službeno pot, ob določenih pogojih dolžan izplačati še regres za letni dopust, dodatek za delovno dobo, dodatek za minulo delo, jubilejno nagrado.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja