Go to Top

Sindikati in njihova vloga

Sindikati so prostovoljna množična organizacija zaposlenih (kamor spadajo delavci in javni uslužbenci), katere namen je zaščita zaposlenih, zastopanje njihovih interesov in boj za delavske pravice. Slednjega obeležujemo tudi s prihajajočim praznikom na 1. maj.

Izračunajte si plačo!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V današnjem času je obeleževanje 1. maja še vedno močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti delavcev po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa jih organizirajo delavske organizacije, kot so sindikati.

podjetniško svetovanje

Sindikati in zakonska podlaga

Delovanje sindikatov v Sloveniji ureja Ustava in temelji na mednarodnih dokumentih, ki opredeljujejo sindikalno svobodo. Sindikalna svoboda je ena temeljnih pravic na področju dela in zajema pravico do ustanavljanja sindikata, članstva in delovanja v sindikatu, vključena pa je v vse najpomembnejše mednarodne dokumente o človekovih pravicah. Sindikati predstavljajo svoje člane pri uveljavljanju in varstvu njihovih ekonomskih in socialnih interesov v socialnem dialogu z delodajalci, delodajalskimi organizacijami in vlado.

Zakon, ki ureja področje sindikatov, je Zakon o reprezentativnosti sindikatov, ki določa le osnovne pogoje pridobitve lastnosti pravne osebe, kar sindikati potrebujejo za finančno in način ter pogoje pridobitve lastnosti reprezentativnosti sindikata. Ostala pravila morajo sindikati določiti v svojih statutih oziroma pravilih.

Ostanite na tekočem z dogajanjem na področjih pravne zakonodaje, davkov in sprememb v računovodstvu.

Prijavite se na e-novice

Imate dodatno vprašanje? Obrnite na naše pravne strokovnjake. Za ponudbo pokličite 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Sindikati in članstvo delavcev

Včlanitev v sindikat je prostovoljna, kar pomeni, da delavec lahko kadarkoli vstopi ali izstopi iz sindikata. Član sindikata se najprej včlani in redno plačuje sindikalno članarino za kritje stroškov sindikata, se udeleži sindikalnega sestanka ali zbora, sopodpiše listo s sindikalnimi zahtevami, se udeleži sindikalnih demonstracij, sodeluje na sindikalnem referendumu, na katerem sindikat preverja pri članih podporo za izvedbo stavke za dosego stavkovnih zahtev in v času razglašene stavke prekine delo.

Sindikati v Sloveniji zaračunavajo članarino med 0,6 in 1 odstotkom bruto plače. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec na zahtevo sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvesti obračun in plačevanje sindikalne članarine za delavca.

Sindikalni zaupnik

Sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu, lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri delodajalcu in o tem obvesti delodajalca. Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati in varovati pravice in interese članov sindikata pri delodajalcu. ZDR-1 varuje sindikalne zaupnike pred šikaniranjem delodajalca. Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti ni mogoče znižati plače ali proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj.

računovodsko svetovanje

Sindikati in obveznosti delodajalca

Delodajalec mora sindikatom zagotavljati:

  • pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalne dejavnosti
  • omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti
  • zagotavljati posebno varstvo sindikalnih predstavnikov pred odpovedjo ter drugimi posegi v njihov delovnopravni položaj
  • zagotoviti tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavce
  • omogočiti sindikatom sodelovanje v postopkih pri delodajalcu na način in pod pogoji, kot to določa zakon, kolektivne pogodbe in medsebojno sklenjeni dogovori.

Morda vas zanimajo še naslednje tematike:

  1. Dodatek za delovno dobo
  2. Minulo delo
  3. Regres za upokojence 2021
  4. Dodatni dnevi dopusta
  5. Jubilejna nagrada

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja