Go to Top

Imena podjetij morajo biti slovenska

Imena podjetij so prvo, kar poslovni partnerji opazijo, zato je pomembno, da ga pametno izberemo

Imena podjetij so zelo raznolika. Najboljša med njimi si hitro zapomnimo, so lahko berljiva in izgovorljiva in se nanašajo na glavno dejavnost, s katero se podjetje ukvarja. Pri tem pa je treba upoštevati tudi zakonodajo. Ime podjetja se izbere pri ustanovitvi podjetja. Bodite pozorni pri izbiri, saj vam ime lahko tudi zavrnejo. Obstaja pa tudi zakon, ki določa, kdaj mora podjetje komunicirati v slovenščini.

Informativni izračun plače

V slovenščini morajo biti imena podjetij in dejavnosti

20. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da mora biti imena podjetij slovenska. Seveda je ime pozneje mogoče spremeniti, vendar si s tem nakopljemo dodatno delo. O spremembi firme samostojnega podjetnika posameznika, ki je sestavljena iz imena in priimka s. p., je pametno razmisliti, če se spremeni ime ali priimek, npr. po sklenitvi zakonske zveze.

Preverite koliko dodatnih dni dopusta vam pripada

Prav tako mora biti v slovenščini zapisana sestavina firme, ki nakazuje dejavnosti. Imena podjetij so lahko prevedena v tuje jezike, vendar se ne sme uporabljati izključno v tujem jeziku. Druge sestavine lahko vsebujejo tudi tuje črke, kot so X, Y, W in Q. Seveda so lahko v izvirniku zapisana tudi imena družbenikov in registrirane blagovne znamke.

Ne le imena podjetij, ampak tudi navodila, informacije o pravicah in akti podjetja

V slovenščini morajo biti ne le imena podjetij, temveč zakon določa, da mora biti materinščina uporabljena tudi v vseh aktih, ki jih je podjetje ob ustanovitvi določilo kot obvezne. Tako v aktih, ki so namenjeni družbenikom kot tudi aktih in pravilnikih, ki so namenjeni zaposlenim, ali so naslovljeni na državljane Republike Slovenije. Na območjih, kjer živi italijanska ali madžarska narodna skupnost, se lahko v aktih uporablja tudi italijanski ali madžarski jezik.

pravno svetovanje

Še več določil o poslovanju v slovenščini se nahaja v Zakonu o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki zahteva imena podjetij v slovenščini, a le, če gre za javna podjetja. V našem maternem jeziku morajo svoja imena določiti tudi državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti, javni zavodi, druge osebe javnega prava ter politične stranke.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Poslovodstvo v slovenskem jeziku ali jeziku manjšin

Delavci morajo v slovenskem jeziku prejeti navodila za delo in vse informacije o njihovih pravicah, prav tako pa mora v slovenskem jeziku potekati poslovna komunikacija. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska manjšina, pa je mogoče poslovno komuniciranje v madžarskem jeziku.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Seveda to ne pomeni, da v podjetju ignoriramo tuje delavce, ki niso vešči slovenskega jezika ali jezikov manjšin. Tudi oni morajo razumeti, kaj se od njih na delovnem mestu pričakuje in kakšne so njegove pravice, zato jim mora delodajalec zagotoviti prevajanje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja