Go to Top

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem

Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizma obeta boljše čase za zaposlene v teh dejavnostih

Kolektivna pogodba za gostinstvo bo sicer spet predmet pogajanj jeseni, ko naj bi se pogajali o višini plač. Povprečna plača v gostinstvu in turizmu zaostaja za povprečno slovensko plačo. Če je bila povprečna slovenska plača maja bruto 1.663,23 evra, je bila v gostinstvu le približno 1.100 evrov bruto. Najnižje osnovne plače v gostinstvu so se sicer letos zvišale in po tem kazalniku panoga ni na dnu, ampak nekje na sredini.

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije poudarjajo, da jim je uspelo ohraniti vse dodatke k plači. Med temi so dodatki na minulo delo, delo na silvestrovo ter praznike in nedelje. Veste, kateri dodatki k plači vam pripadajo? Ohranili so tudi plačilo prevoza na delo in z dela. O višji plači se sicer še niso dogovorili, sklenjen pa je dogovor o višini regresa. Ta bo za zaposlene v gostinstvu in turizmu znašal najmanj 1.000 evrov (bruto). Ste vi dobili izplačan regres? Svetujem vam, kako postopati, če ga niste.

Kolektivna pogodba za gostinstvo,  nadure bodo zaposleni izkoristili ali dobili plačane

Kolektivna pogodba za gostinstvo ureja tudi problematiko številnih opravljenih nadur in pravico zaposlenih do rednega tedenskega počitka. V panogi se namreč spoprijemajo s pomanjkanjem kadra. V panogi je trenutno okoli 32.000 zaposlenih, potrebovali pa bi še približno 7.000 ljudi. Gostinski in turistični delavci namreč odhajajo na delo v tujino, predvsem v Avstrijo. Zaposleni si tako posebno v sezoni naberejo veliko presežnih ur. Kolektivna pogodba za gostinstvo določa, da bodo morali delodajalci v gostinstvu in turizmu vsake tri mesece narediti analizo presežka ur.

Kaj z nadurami?

Preveriti bodo morali, ali presegajo pet odstotkov povprečne delovne obveznosti zaposlenih in predstaviti ukrepe za njihovo izravnavo. Presežne ure bodo morali delavci v referenčnem obdobju šestih mesecev izkoristiti ali pa jim bo moral delodajalcev zanje izplačati 30-odstotni dodatek. Če nadure ne bodo izkoriščene ali izplačane, bo moral delodajalec v drugem delu referenčnega obdobja izplačati 45-odstotni dodatek. In če tudi takrat ne bodo izplačane, jih bo moral delodajalec izplačati 13. mesec – s 50-odstotnim dodatkom.

Pozor pri urejanju nadurnega dela

Pravna služba podjetja Data, d.o.o., vsem delodajalcem svetuje, naj uredijo vse pravilnike in ostalo dokumentacijo o nadurnem delu v skladu z zakonodajo. Pri tem vam lahko pomagajo naši pravniki z bogatimi izkušnjami na delovnopravnem področju.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Pripravili smo brezplačen seminar o vseh obveznostih, ki jih slovenskim delodajalcem nalaga delovnopravna zakonodaja. Med pravnimi svetovanji namreč ugotavljamo, da se večina delodajalcev sicer zaveda svojih obveznosti, a so pogosto izgubljeni med zahtevami zakonov, pravilnikov in pogodb.

Bi imeli svoj lokal?

Razmišljate o odprtju svojega gostinskega lokala? Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Preden vaša poslovna ideja zaživi, se morate odločiti, kakšno obliko podjetja boste registrirali. Postopek ustanovitve podjetja lahko hitro, enostavno in brezplačno opravite na naši VEM točki.  Naši izkušeni referenti vas bodo vodili skozi aplikacijo e-VEM in sproti poskrbeli, da bodo vse stvari ustrezno izpolnjene in morebitna vprašanja razjasnjena. Pomagali vam bodo tudi pri odločitvi, ali ustanoviti s. p. ali d.o.o. Preden se odločite za odprtje podjetja, vam priporočamo, da se udeležite našega brezplačnega seminarja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti

Med gostinske obrate uvrščamo: hotele, motele, penzione, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinske in druge domove, kampe, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bare ter obrate za pripravo in dostavo jedi. Vrsto svojega boste določili glede na zahteve predpisov in glede na ponudbo, ki jo nameravate imeti. O pogojih za odprtje gostinskega lokala smo že pisali.

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

  • minimalni tehnični pogoji,
  • pogoji glede minimalnih storitev,
  • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu in
  • pogoji, določeni z drugimi predpisi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja