Go to Top

Honorarno delo je lahko oblika dodatnega zaslužka

Honorarno delo ne zagotavlja pravic iz redne zaposlitve

Honorarno delo je oblika zaposlitve, ki se izvaja manj ur tedensko v primerjavi z redno zaposlitvijo. Honorarno delo namreč v velikih primerih ni dovolj obsežno, da bi ga opravljali poln delovni čas. Največkrat je plačano po uri dela oziroma po prometu dela.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Razlike med pravicami in ugodnostmi

Razlika med redno in honorarno zaposlitvijo je v tem, da honorarnemu delavcu ne pripadajo enake pravice in ugodnosti, kot so prevoz, zavarovanje, regres in delovna doba. Največkrat je honorarno delo sklenjeno kot pogodbeno delo preko avtorske pogodbe ali pa podjemne pogodbe. Možno pa je delovno razmerje skleniti tudi, če ima delavec odprt s.p. ali pa opravlja študentsko delo.

Honorarno delo lahko opravljajo tudi upokojenci.

Želite registrirati s.p.?

Honorarno delo- obstaja več vrst

Avtorska ali podjemna pogodba

Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže opraviti določeno delo in ga izročiti naročniku. Slednji pa se zaveže, da bo avtorju za opravljeno delo plačal honorar. Pri tem lahko gre za individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti ali umetnosti. Avtorska pogodba je sicer urejena z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASO), v njem pa ni natančno opredeljeno, kako dolgo lahko taka vrsta dela prek tovrstne pogodbe traja.

Na drugi strani pa podjemna pogodba pravzaprav zajema vse vrste del, ki ne sodijo med avtorska dela. Sklenjena je za občasna in časovno omejena dela. Najpogosteje gre sicer za izdelavo ali popravilo izdelkov (obrtniške storitve). Pri določenih umskih delih pa podjemna pogodba lahko že meji na avtorsko pogodbo. Kdaj je torej bolj smiselna podjemna pogodba in kdaj pride v poštev avtorska, vam lahko svetujejo naši pravni strokovnjaki.

pravno svetovanje

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja vsak, ki se na upravni enoti vpiše v seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela AJPES-a. Po prijavi za opravljanje dela v določenem obdobju, v katerem bo opravljeno osebno dopolnilno delo, je potrebno kupiti vrednotnico oziroma vrednotnice. To mora kupiti ali izvajalec ali pa naročnik storitev, odvisno od vrste dela, ki se bo kot osebno dopolnilno delo opravljalo.

Pri tem bodite pozorni na to, da pri honorarnem delu, ki preraste v redno sodelovanje, niso prisotni elementi rednega delovnega razmerja. V tem primeru morate namreč skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Želim se prijaviti na e-novice

Honorarno delo poleg redne zaposlitve

Delavec, ki želi poleg redne zaposlitve opravljati še honorarno delo, mora najprej dobro pregledati zaposlitveno pogodbo z delodajalcem. Predvsem pozoren mora biti na del glede konkurenčne klavzule. Prav tako pa je potrebno preveriti, ali je od delodajalca potrebno pridobiti soglasje o opravljanju dodatnega honorarnega dela za drugega delodajalca oziroma ali ga je o tem potrebno obvestiti.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja