Go to Top

Podjemna pogodba ni enako zaposlitev

Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu je pogodba, s katero se podjemnik zaveže opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari,  telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Podjemna pogodba je urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ), medtem ko pogodbo o zaposlitvi ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogovorno se večkrat omenja, da je nekdo zaposlen prek podjemne pogodbe, vendar ta dikcija ni prava, saj je edina prava oblika zaposlitve le zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Podjemna pogodba – kdo jo lahko sklene?

Podjemna pogodba se lahko sklene med dvema fizičnima osebama ali med fizično in pravno osebo. Lahko pa podjemno pogodbo sklene tudi fizična oseba s svojim delodajalcem, vendar le za dela, ki so izven opisa njegovih delovnih nalog po pogodbi o zaposlitvi.

Podjemna pogodba in pogodba o zaposlitvi – kje so razlike?

Podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, pogodba o zaposlitvi pa je pogodba delovnega prava. Ker se pri podjemni pogodbi ne upošteva ZDR-1 in kolektivne pogodbe, podjemnik tudi ni upravičen do dodatkov pri opravljanju dela, kot npr. dodatka za nočno delo ali nadurno delo. Prav tako podjemniku ne pripada letni dopust in regres. Po samem zakonu podjemnik tudi ni upravičen do povračila potnih stroškov, čeprav lahko v pogodbi z naročnikom dogovorita izplačilo kilometrine za opravljene storitve po podjemni pogodbi.

Podjemnik je pri opravljanju svojega dela samostojen in ni v podrejenem položaju nasproti naročniku. Delavec pa je v podrejenem položaju v razmerju do delodajalca, njemu odgovarja, poleg tega pa tudi za delo (praviloma) uporablja delodajalčeva sredstva.

Veste katere interne akte potrebuje vsak delodajalec?

Obdavčitev in prispevki

Obdavčitev – dohodek iz podjemne pogodbe je obdavčen v višini 25%, medtem ko je prihodek iz pogodbe o zaposlitvi predmet obdavčitve po dohodninski lestvici.

Plačilo prispevkov – podjemnik mora plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5%  in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6.36% bruto zneska pogodbe. Naročnik pa mora obračunati 8,85% prispevek za pokojninsko zavarovanje in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 0,53%. Pri pogodbi o zaposlitvi pa se plačilo obveznih socialnih prispevkov deli tako, da delavec plača prispevke v višini 22,10% , delodajalec pa v višini 16,10% dohodka iz delovnega razmerja.

odpoved delovnega razmerja

Podjemna pogodba z elementi delovnega razmerja

Sodna praksa pravi, da v primeru, ko sta obe pogodbeni stranki izrazili voljo skleniti pogodbo civilnega prava (podjemna pogodba), take pogodbe ne smeta skleniti, če so podani elementi delovnega razmerja. Za delovno razmerje gre, če je delo sistematizirano kot delovno mesto, če se delo opravlja v delovnem času, ki ga določi delodajalec, če je delo kontinuirano in če se po navodilih lahko primerja z ostalimi delovnimi mesti pri delodajalcu.

Sklepanje pogodb civilnega prava (podjemna pogodba) v nasprotju z določbami ZDR-1 se obravnava kot prekršek. V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja, ne glede na to, ali je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi ali ne. V takem primeru lahko delavec zahteva od delodajalca, da mu izroči pisno pogodbo o zaposlitvi.

Morda vas zanima tudi:

  1. Regres za upokojence 2021
  2. Dodatek za delovno dobo
  3. Jubilejna nagrada
  4. Dodatek za nočno delo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja