Go to Top

Nočno delo – kdaj gre za nočno delo? Kakšne so pravice delavcev?

Nočno delo je v nekaterih storitvenih dejavnostih neizbežno. Kdaj gre za nočno delo? Kakšne so pravice delavcev, ki opravljajo nočno delo? Jim pripada več dopusta? Kako je z dodatkom za nočno delo?

Izračun plače z našim kalkulatorjem!

Opredelitev nočnega dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje nočno delo v 150. členu. Gre za delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je ena ali več ur opravljenih v tem času, gre za nočno delo. V kolikor je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna izmena, se za nočno delo šteje osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne. Delodajalec mora na zahtevo inšpektorata za delo posredovati podatke:

  • o nočnem delu delavcev, ki delajo ponoči več kot tretjino delovnega časa;
  • o številu delavcev, ki delajo ponoči na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare;
  • o številu delavcev, ki delajo ponoči ločeno po spolu ter
  • o časovni opredelitve nočne izmene.

 

Veste, kakšen regres vam pripada v 2023?

Pravno svetovanje

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kakšne so pravice delavcev, ki delajo ponoči?

V 151. členu ZDR-1 so opredeljene tudi pravice delavcev, ki opravljajo nočno delo oz. delajo ponoči. Kot nočni delavec se šteje delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa oz. delavec, ki dela ponoči vsaj tretjino polnega letnega delovnega časa. Delavci, ki opravljajo nočno delo imajo pravico do posebnega varstva. Med drugim jim mora delodajalec zagotoviti daljši dopust, ustrezno prehrano med delom ter strokovno vodstvo delovnega oz. proizvodnega procesa. V kolikor bi se nočnemu delavcu ob mnenju osebnega zdravnika lahko poslabšalo zdravstveno stanje, ga mora delodajalec zaposliti na ustrezno delo podnevi. Če je delo organizirano v izmenah (in vključuje tudi nočno izmeno), mora biti zagotovljena periodična izmenjava. Delavec sme ponoči delati najdlje en teden. V kolikor delavec pisno soglaša, lahko nočno delo opravlja tudi daljše časovno obdobje. Če delavec nima urejenega prevoza na delo in z dela, ga delodajalec ne sme razporediti na nočno delo.

Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo?

Dodatek za nočno delo

Delavci, ki delajo ponoči, so upravičeni tudi do dodatka za nočno delo. Gre za enega izmed dodatkov za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. ZDR-1 poleg dodatka za nočno delo, določa še dodatek za nadurno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Višine dodatka za nočno delo so določene s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti.

Poglejmo, kako je dodatek za nočno delo opredeljen v nekaterih kolektivnih pogodbah.

Kolektivna pogodba Dodatek za nočno delo
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma 50 % od osnove
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti 40 % od osnove
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine 75 % od osnove
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami 30 % od osnove

Imate glede delovnega prava kakšne dileme? Obrnite se na naše pravne svetovalce ter se dogovorite za termin strokovnega plačljivega svetovanja! Pokličete lahko na 01/600-1530 ali pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja