Go to Top

Davčne olajšave pri s.p. – kaj lahko uveljavljate za 2021?

Davčne olajšave pri s.p.

Davčne olajšave pri s.p. se uveljavljajo ob zaključnem davčnem obračunu za preteklo leto. Rok za predložitev izjemoma poteče 30.4.2022. Ker pa ta datum pade na soboto, 1. in 2. maj pa sta praznika, je rok letos celo do 3.5.2022. Praviloma se davčne olajšave pri s.p. uveljavljajo v obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti. Bi potrebovali pomoč naših računovodskih ali davčnih svetovalcev? Pokličite nas na 01/600-1530 ali pa nam pišite na [email protected] ter se dogovorite za termin plačljivega strokovnega svetovanja.

Informativni izračun plače

Pregled vseh olajšav 2021

Pri samostojnih podjetnikih je mogoče koristiti vse davčne olajšave, ki veljajo tudi za d.o.o., kar smo predstavili v našem članku in še nekaj dodatnih.

Ob redni zaposlitvi lahko odprete popoldanski s.p.!

davčno svetovanje

Informativni izračun za normirance

Na podlagi Zakona o dohodnini (Zdoh-2) veljajo za leto 2021 naslednje davčne olajšave pri s.p.:

 • Olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva (40 % nabavne vrednosti sredstva)
 • Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (100 % vloženih sredstev)
 • Olajšava za donacije (0,3 % obdavčenega prihodka, dodatna 0,2 % za določena izplačila)
 • Olajšava za zaposlitev brezposelnih oseb in težje zaposljivih oseb (45 % plače zaposlenega)
 • Olajšava za zaposlovanje invalidov (50 % ali 70 % plače zaposlenega)
 • Olajšava za zavezanca invalida (30 % ali 60 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS)
 • Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene (24 % obveznih prispevkov in ne več kot 2.390 evrov letno)
 • Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za samozaposlenega (24 % obveznih prispevkov in ne več kot 2.819,09 evrov letno)
 • Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (največ do 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS)
 • Splošna davčna olajšava (najmanj 3.500 evrov, oziroma več, če skupni dohodek/dobiček ni višji od 13.316,83 evrov)
 • Posebna osebna davčna olajšava (za določene poklice: novinarji, kulturniki/umetniki, športniki; 15 % prihodkov letno, do zneska 25.000 evrov prihodkov iz dejavnosti)
 • Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Sp prispevki 2022 – toliko bodo znašali letos!

Davčno osnovo lahko znižate tudi s kritjem izgube

Tudi samostojni podjetniki imajo možnost znižanja davčne osnove, poleg navedenega, za znesek kritja prenesene (davčne) izgube iz prejšnjih let, ampak le do višine 50 odstotkov davčne osnove tekočega leta. Opozorilo: vse davčne olajšave pri s.p. skupaj s kritjem davčne izgube skupaj ne sme presegati 63 odstotkov davčne osnove tekočega leta. V ta seštevek se ne vštevajo olajšave, ki pripadajo samostojnim podjetnikom kot ostalim fizičnim osebam (splošna, posebna za vzdrževane družinske člane in olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje za samozaposlenega).

Primer izračuna obdavčitve samostojnega podjetnika z uveljavitvijo davčne olajšave pri s.p.:

v EUR
Prihodki iz dejavnosti 200.000,00
Odhodki iz dejavnosti -150.000,00
Olajšava za investicijo* -2.000,00
Splošna olajšava -3.500,00
Olajšava za 1 otroka -2.436,92
Davčna osnova 42.063,08
Davek/dohodnina 11.280,82

*nakup stroja v vrednosti 5.000 eur x 40%

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Posebnost normiranci

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo svojo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, davčne olajšave pri s.p. niso relevantne. Njihov zaslužek je obdavčen le na podlagi prihodkov, kar pomeni, da dejanskih stroškov in olajšav ne morejo uveljavljati za znižanje davčne osnove.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja