Go to Top

Znižanje dohodnine 2021 za vzdrževane družinske člane – kako?

Znižanje dohodnine 2021 za vzdrževane družinske člane

Znižanje dohodnine 2021 za vzdrževane družinske člane zavezanci praviloma uveljavljajo že med letom, pri izračunu akontacije dohodnine iz plač in drugih prejemkov. Seveda lahko olajšavo za znižanje dohodnine 2021 uveljavljajo tudi naknadno in sicer do 5. februarja 2022 ali naknadno po prejemu informativnega izračuna dohodnine, z ugovorom. Tudi vi potrebujete svetovanje glede dohodnine ali drugih davčnih vprašanj? Za to se lahko obrnete na naše davčne svetovalce! Za plačljivo ponudbo lahko pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Znižanje dohodnine 2021 – vzdrževani družinski člani

Na podlagi Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se med vzdrževane družinske člane štejejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje:

  • da ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče;
  • da je državljan/državljanka Republike Slovenije ali
  • da je državljan države članice Evropske Unije ali
  • da je rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Ustanovite svoje podjetje!

Samodejno se kot vzdrževani družinski član upošteva otrok do 18. leta starosti. Ostali morajo za znižanje dohodnine 2021 izpolnjevati določene pogoje in izkazovati še posebna potrdila. Med otroke štejemo:

  • lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja;
  • vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali, če vnuk nima staršev ali, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča;
  • druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.

Znižanje dohodnine 2021 – vzdrževani družinski člani – otroci

Vzdrževani družinski člani Znižanje dohodnine 2021 se lahko uveljavlja:
Otrok do 18. leta starosti (samodejno se upošteva kot vzdrževani družinski član)
Otrok med 18. in 26. leta starosti Neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji. Ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje. Ali pa so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, starejši od 26 let Izpolnjuje zgornji pogoj in se vpiše na študij do 26. leta. To velja največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
Otrok, starejši od 18 let Oseba, ki se ne izobražuje in je za delo sposobna, če je prijavljena pri službi za zaposlovanje. Prav tako živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu. Nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana.
Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo Oseba, ki ima pravico do dodatkov za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Olajšava se zavezancu ne prizna v primeru, da ima otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, brezplačno oskrbo. Razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Otrok vseh starosti Oseba, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožna opravljati delo.

ŽELITE ZASLUŽITI S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO?

davčno svetovanje

Udeležite se skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Znižanje dohodnine 2021 – kdo je še lahko vzdrževani družinski član?

Znižanje dohodnine 2021 za vzdrževane družinske člane ni namenjeno samo otrokom. V nadaljevanju predstavljamo še ostale osebe za katere se še lahko uveljavlja olajšava in s tem znižanje dohodnine 2021.

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Znižanje dohodnine 2021 – tabela ostalih vzdrževanih družinskih članov

Vzdrževani družinski član Znižanje dohodnine 2021 se lahko uveljavlja:
Zakonec /zunajzakonski partner Oseba, ki ni zaposlena in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.
Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Velja tudi oseba, ki je zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti. Ta je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
Razvezani zakonec zavezanca Mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerij, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.
Starši oziroma posvojitelji zavezanca Nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine za osebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana. Prav tako živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu ter zavezanec krije stroške teh storitev.
Pod enakimi pogoji se olajšava upošteva tudi staršem oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.
Drug član kmetijskega gospodinjstva Oseba, ki pri zavezancu, katerega je pretežni del dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana. Pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok kmečkega gospodinjstva.

Skladno z zgornjimi opredelitvami, se na vlogi za znižanje dohodnine 2021 izbere ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana. Zavezanec, ki želi uveljavljati znižanje dohodnine 2021 že ob izplačilu plače, pokojnine ali drugega dohodka, mora predložiti obrazec glavnemu delodajalcu ali izplačevalcu pokojnine.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Znižanje dohodnine 2021 – izračuni dohodnine

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane seveda pomeni za zavezanca nižjo davčno obveznost. Zato je v interesu zavezancev, da svojo pravico uveljavljajo pravočasno in pravilno. Znižanje dohodnine 2021 za olajšavo za otroke je možno tako s strani mame kot očeta. V kolikor bi oba uveljavljala olajšavo za vzdrževanega družinskega člana za celotno leto, bi se znesek olajšav razdelil na polovico. Pomembno je, da starši predhodno preverijo, komu je znižanje dohodnine 2021 za uveljavljanje olajšav bolj ugodno. Zato imajo zavezanci na voljo tudi naš brezplačni kalkulator za izračun dohodnine z olajšavo za otroke.

Želite registrirati s.p.?

Znižanje dohodnine 2021  – en otrok
(zavezanec ni uveljavljal nobene olajšave pri akontaciji)
    v EUR
mesečna plača/bruto 1.500
letna plača/bruto 18.000
prispevki (22,1%) 3.978
splošna olajšava 3.500
olajšava za otroka 2.437
davčna osnova 8.085
letni davek/dohodnina (16%) 1.294
plačane akontacije 1.886
vračilo dohodnine 592

Udeležite se našega seminarja Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?!

Znižanje dohodnine 2021  – en otrok in zakonec
(zavezanec je uveljavljal olajšavo za oba že pri akontaciji)
    v EUR
mesečna plača/bruto 2.000
letna plača/bruto 24.000
prispevki (22,1%) 5.304
splošna olajšava 3.500
olajšava za otroka 2.437
olajšava za zakonca 2.437
davčna osnova 10.322
letni davek/dohodnina (16%) 1.834
plačane akontacije 1.834
vračilo/plačilo dohodnine 0

Fizične osebe imajo roke, za oddajo obrazcev vezanih na dohodnino 2021, o čemer smo že pisali.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja