Go to Top

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Predavateljica: Sabina Dimnik | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 240 min.

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Predavatelj na izobraževanju
Sabina Dimnik
računovodska, davčna in finančna svetovalka

Sabina Dimnik Računovodska in davčna svetovalka Sabina Dimnik, dipl. ekon., je strokovna svetovalka z zavidljivim izkušnjami s področja računovodstva in davkov, saj v podjetju Data že 29 let sodeluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju njihovih podjetij. Svoje strokovno znanje deli s strankami, znotraj podjetja in na številnih predavanjih in seminarjih, redno pa pripravlja tudi strokovne članke v novicah podjetja Data.

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in enostavno naučite na 4-urni delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Na vsa vprašanja bomo odgovorili s pomočjo praktičnih, vsakodnevnih in konkretnih primerov. Na delavnici boste dejansko vpisovali v knjige in tako dodobra spoznali enostavno knjigovodstvo. Pridobili boste novo znanje, s katerim se boste izognili strošku računovodstva. Seznanili vas bomo tudi z aktualnimi zakoni, predpisi, navodili in predpisanimi sankcijami v primeru kršenja zakonodaje.

Zakaj poznati veščine enostavnega knjigovodstva?

Vsako podjetje mora v mesecu marcu oddati davčni upravi pravilno pripravljeno poročilo o svojem poslovanju. Tudi med letom mora vse, kar v svojem podjetju počne (izdaja račune, prejema plačila, najema kredite ipd.), zapisovati v predpisane knjige. Če tega podjetnik ne zna, lahko najame računovodski servis in ga mesečno plačuje od 90 evrov naprej. Lahko se pa tudi na naši praktični delavnici nauči enostavnega knjigovodstva in ta denar prihrani.

Na delavnici bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kdaj, o čemu in na kakšen način moram o svojem poslovanju obveščati državo?
 • Katere knjige moram kot podjetnik voditi?
 • Kaj in kako zapisovati v knjige?
 • Koliko časa in kje moram potem te knjige hraniti?
 • Ali ima posel, ki ga imam v mislih, kakšno posebnost?

Program

I. Teoretični del delavnice – Poslovne knjige in evidence:
 • Kdo mora voditi poslovne knjige oziroma evidence ?
 • Sistem, način in načela vodenja poslovnih knjig.
 • Kdaj enostavno in kdaj dvostavno knjigovodstvo?
 • Ročna ali računalniška obdelava knjig?
 • Katera načela je potrebno upoštevati pri knjiženju poslovnih dogodkov v poslovne knjige?
 • Kaj je knjigovodska listina?
 • Kaj vse moramo upoštevati pri sestavi knjigovodskih listin?
 • Označevanje knjigovodskih listin.
 • Vrste knjigovodskih listin (za knjiženje prihodkov in za knjiženje stroškov oz. odhodkov).
Vrste poslovnih knjig in evidence:
 • Knjiga prihodkov in odhodkov (kaj in kako se vpisuje v knjigo, pregled rubrik knjige).
 • Knjiga ostalih terjatev in obveznosti (čemu služi in kaj se vanjo vpisuje).
 • Register osnovnih sredstev (Kaj je oprema in kateri drobni inventar šteje med opremo, kaj je amortizacija in davčno priznane amortizacijske stopnje?).
 • Davčne in druge evidence (glede na dejavnost).
II. Praktični del delavnice – Prikaz izpolnjevanja knjig na podlagi poslovnih dogodkov:
 • Pregledamo kako izgleda izdan račun (sestavine) ter nalog za službeno potovanje.
  • Opis gotovinskega in negotovinskega poslovanja.
  • Hramba in dostopnost do poslovnih knjig in evidenc.
  • Seznanjanje udeležencev s sankcijami, ki so predpisane z zakonom, če podjetnik poslovnih knjig ne vodi ali ne vodi pravilno.
  • Z zakonom predpisane listine, ki jih je samostojni podjetnik dolžan dostavljati finančnemu uradu RS, ter kazni določene z zakonom, če teh listin ne odda.
  • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek (dodatek za prehrano, prevoz na delo, dnevnice, prenočevanja, kilometrina, terenski dodatek, idr).
  • Vprašanja in odgovori.
  Udeleženci boste prejeli gradivo za praktično delo in tabelo z zakonom predpisanimi roki za oddajo listin. Če bi posamezen udeleženec izrazil interes, mu lahko nudimo dodatne ure svetovanja. Delavnica se izvaja v manjših skupinah.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno samostojnim podjetnikom posameznikom, ki želijo sami voditi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva ali želijo le spoznati področje računovodstva, kar jim bo omogočalo razumevanje svojega računovodje ter planiranje svojega poslovanja. Koristilo bo tudi vodstvom društev, ki želijo sami voditi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

Termin

petek, 20. 09. 2024 09:00 do 13:00

Vaša naložba v znanje

130,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Vsi ljudje imamo ideje in prebliske. O njih se pogovarjamo s prijatelji na kavi, a smo pogosto preveč previdni. Zato le redki zberejo pogum, v svojih idejah prepoznajo poslovno priložnost in jih uresničijo. Udeležite se brezplačnega seminarja in spremenite svoje zamisli in hobije v priložnost za zaslužek Več informacij

prednosti in slabosti samozaposlitve

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Na seminarju vam predstavimo finančne in organizacijske prednosti in slabosti samozaposlitve. Razkrijemo vam, kako je sestavljena plača, kolikšen delež morate odtegniti državi in koliko ostane vam, kako lahko kljub samozaposlitvi poskrbite za pokojnino in številne druge podrobnosti. Več informacij