Go to Top

Poroka in vplivi na premoženjska razmerja zakoncev

Poroka in njene finančne posledice

Poroka je življenjski dogodek povezan z ljubeznijo, srečo in pa tudi finančnimi posledicami glede ureditve premoženjskega razmerja zakoncev. Še 2 leti nazaj so v slovenskem pravnem redu veljala toga pravila glede delitve premoženja med zakoncem, z uveljavitvijo Družinskega zakonika pa se je to spremenilo. Že dve leti je namreč v Sloveniji veljavna ženitna pogodba oziroma pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema.

Informativni izračun plače

Ne le poroka, tudi predporočne pogodbe so mogoče tudi v Sloveniji

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

S pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij se mož in žena dogovorita o njunem premoženjskem režimu, če želita, da je ta drugače urejen od zakonitega. Poroka ni pogoj za sklenitev predporočne pogodbe, saj jo lahko partnerja skleneta že pred samo sklenitvijo zakonske zveze, pri čemer bo v tem primeru pogodba pridobila učinke šele s sklenitvijo zakonske zveze. Zakonca pa  lahko skleneta pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij kadarkoli v času trajanja zakonske zveze. V tem primeru bo pogodba pričela veljati z dnem sklenitve.

 

Vas zanima obdavčitev kriptovalut? Prijavite se na brezplačen dogodek!

Premoženjska poroka pri notarju

Medtem ko se zakonska zveza sklepa pred matičarjem, pa se pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema sklepa pred notarjem. Partnerja morata drug drugega seznaniti s svojim premoženjskem stanjem in skleniti pogodbo v obliki notarskega zapisa. Predporočna oziroma ženitna pogodba pa se vpiše tudi v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga vodi notarska zbornica. V tem registru so javno objavljeni podatki o osebah, ki so sklenile predporočno pogodbo, podatek o pričetku in prenehanju veljavnosti pogodb, sama vsebina pogodbe pa ni javno dostopna.

Če predporočna pogodba ni vpisana v omenjeni register, za vsa razmerja zakoncev do tretjih oseb velja, da je med zakoncema uveljavljen zakoniti premoženjski režim – to je določena zaradi varstva upnikov.

Kaj je bolje odpreti; s.p. ali d.o.o.?

pravno svetovanje

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Poroka in predporočna pogodba – kaj lahko vključite v pogodbo

S pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij je mogoče urejati zgolj premoženjska razmerja med zakoncema. V pogodbi ne morete urediti načina vzgoje in varstva, stikov in preživnine mladoletnih skupnih otrok, do katerih pride v primeru razveze zakonske zveze. Prav tako v pogodbi ni mogoče vključiti osebnopravnih zavez, kot je na primer skrb žene za čistočo ali čas trajanja letnega dopusta.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Poroka in obveznost sklepanja pogodb med zakoncema pred notarjem

Vse pogodbe, sklenjene med zakonci, morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa – izjema so zgolj darila manjše vrednosti. Poroka pa prinaša določene ugodnosti pri sklepanju premoženjskih poslov – darila med družinskimi člani v 1. dednem redu, kamor spadata zakonca, so namreč oproščena plačila davka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja