Go to Top

Prenos lastništva vozila med ožjimi družinskimi člani – ceneje in enostavneje s prodajno pogodbo ali darilno pogodbo?

Dostikrat naletimo na vprašanje, ali je za prenos lastništva vozila na drugega družinskega člana, primerneje skleniti darilno pogodbo kot pa prodajno pogodbo in obratno?

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. V konkretnem primeru, ko stranki skleneta prodajni posel, se pravi da prodajalec kupcu motorno vozilo proda.

Potrebujete pravni nasvet strokovnjakov? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko pravico ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca. Obdarjenec pa mora izjaviti, da se s tem strinja. Za darilno pogodbo velja, da mora biti sklenjena v pisni obliki (zadostuje običajna oblika) ali pa mora biti darilo dejansko izročeno. V konkretnem primeru, ko ena stranka motorno vozilo drugi stranki podari, brez plačila.

Informativni izračun plače

Kakšen je postopek prepisa lastništva pri podaritvi vozila in kakšen pri prodaji vozila?

Postopek prepisa pri podaritvi vozila:

  • podpis darilne pogodbe
  • nato je potrebno pogodbo dostaviti na davčni urad – FURS, kjer potrdijo, ali je posel oproščen plačila davka
  • ko je darilna pogodba ožigosana s strani finančnega urada, darovalec in obdarjenec opravita prepis na pristojni upravni enoti ali pri servisih, ki ponujajo tehnične preglede vozil. Tam se morata zglasiti osebno, s sabo pa morata imeti veljavne osebne dokumente. Na podlagi teh se opravi identifikacija obeh strank.

Postopek prepisa pri prodaji vozila:

  • podpis prodajne pogodbe (poljubno določita ceno)
  • prepis vozila na upravni enoti, ali organizaciji ki opravlja tehnične preglede vozil.

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Na SPOT točki Data lahko ustanovite d. o. o. ali pa se odločite za ustanovitev s. p..

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Kakšne so razlike med pogodbama z vidika davkov in morebitnih drugih posledic sklenitve posamezne pogodbe?

Prenos lastništva vozila – darilna pogodba:

Po Zakonu o davku na dediščine in darila, je davka oproščeno darilo ali dediščina, ki jo prejme dedič 1. dednega reda oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem 1. dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in obdarjenec, ki je živi z darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti). Vsi ostali obdarjenci pa plačajo davek glede na dedni red. Osebe 2. dednega reda tako za vrednost dediščine ali darila do 10.000 evrov plača do 500 evrov davka, osebe tretjega dednega reda pa plačajo med 8 (za vrednosti do 10.000 evrov) in 17 odstotki davka.

Prav tako ni potrebno plačati davka (ne glede na dedni red), če je vrednost vozila nižja od 5.000 EUR.

Prenos lastništva vozila – prodajna pogodba:

Kadar fizična oseba pridobi prevozno sredstvo znotraj Slovenije, nima z vidika davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in davka na motorna vozila (v nadaljevanju: DMV) nobenih obveznosti glede prijave tega nakupa. Izjema velja za novo prevozno sredstvo – motorna vozila, ki so povsem nova iz tovarne ali so bila dobavljena pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila dana prvič v uporabo ali če z njimi ni bilo prevoženih več kot 6.000 kilometrov. Stopnja obdavčitve je 22 % od davčne osnove.

Pravni nasvet

Najenostavneje je torej urediti prenos lastništva s prodajno pogodbo. Te pogodbe namreč ni potrebno dostaviti na davčni urad in ni potrebno, da je ožigosana. Poleg tega, v kolikor gre za rabljeno vozilo, nima z vidika davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila nobenih obveznosti glede prijave tega nakupa. Dodaten razlog, da je primernejše skleniti prodajno pogodbo (z vidika obdarjenca) pa je, da darilno pogodbo lahko darovalec kadarkoli prekliče. In sicer v enem letu od dneva, ko je napovedal preklic in navedel razlog. To je lahko npr. preklic darilne pogodbe zaradi stiske, preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti, preklic darilne pogodbe zaradi pozneje rojenih otrok, …

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja