Go to Top

Dodatni dnevi »dopusta« – poroka, smrt v družini ali hujša nesreča

Dodatni dnevi »dopusta« zaradi poroke, smrti v družini ali hujše nesreče, se v resnici imenujejo plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin. Strogo pravno gledano torej sploh ne moremo govoriti o dopustu, kadar je delavec odsoten zaradi osebnih okoliščin. Pogovorno pa je seveda drugače, saj se govori kar o dodatnih dnevih dopusta tudi v teh primerih.

Informativni izračun plače

Dodatni dnevi »dopusta« zaradi osebnih okoliščin po ZDR-1

Pogosto se na naše pravnike obrnejo delavci, ki ne vedo, kdaj jim pripadajo dodatni dnevi »dopusta«. Tudi delodajalcem svetujemo, kdaj in koliko dodatnih dni odsotnosti morajo odobriti delavcem ob različnih osebnih in družinskih dogodkih.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico najmanj do sedmih delovnih dni plačane odsotnosti v posameznem koledarskem letu. Najmanj en dan plačane odsotnosti pripada delavcu v naslednjih primerih:

 • lastna poroka
 • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja
 • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj
 • hujše nesreče, ki zadene delavca.

Delodajalec lahko na podlagi zakona dodeli za vsakega od zgornjih razlogov en dan plačane odsotnosti, lahko pa tudi več. Skupno pa delavcu pripada sedem dni plačane odsotnosti v koledarskem letu.

Pravni nasvet

Dodatni dnevi »dopusta« po kolektivnih pogodbah in drugih aktih

Dodatni dnevi »dopusta« zaradi osebnih okoliščin, so lahko širše opredeljeni v kolektivni pogodbi ali internem aktu delodajalca. Ti akti lahko določijo le več plačane odsotnosti kot jo že določa zakon, nikakor manj.

Če vzamemo kot primer Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine, vidimo, da določa več različnih razlogov za odobritev plačane odsotnosti, vendar še vedno skupno v koledarskem letu največ sedem dni:

 • lastna poroka – 2 dni
 • rojstvo otroka – 1 dan,
 • poroka otroka – 1 dan,
 • smrt zakonca, izven zakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali pastorka – 3 dni,
 • smrt staršev – očeta, matere, očima, mačehe, posvojitelja – 2 dni,
 • smrt bratov, sester, starih staršev – 1 dan,
 • hujša nesreča, ki zadane delavca – od 1 do 5 dni,
 • selitev delavca v interesu delodajalca – 2 dni,
 • selitev delavca v lastnem interesu – 1 dan.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja