Go to Top

Daril nekateri zaposleni ne smejo prejemati- ali veste za koga veljajo in kdo je dolžan prejem darila prijaviti?

Daril ne morejo prejemati zaposleni v določenih profesijah

Omejitve glede prejemanja daril veljajo za javne uslužbence, funkcionarje, državne organe, lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil.

Področje sprejemanja daril je pri nas jasno urejeno z ustreznimi predpisi. Za javne uslužbence velja Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. Nadzor nad sprejemanjem daril funkcionarjev pa ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Informativni izračun plače

Navedene omejitve se ne nanašajo na poslovna darila, ki jih prejemajo zasebna podjetja in pri njih zaposleni delavci. Več o poslovnih darilih in njihovi obdavčitvi.

Omejitve za javne uslužbence

Omejitve glede prejemanja daril - ali veste za koga veljajo in kdo je dolžan prejem darila prijaviti?Javni uslužbenci ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo v zvezi z opravljanjem službe se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča po določenih dogodkih.

Kot protokolarna darila se štejejo darila, ki jih izročijo funkcionarji ali javni uslužbenci drugih držav in mednarodnih organizacij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih.

Darila manjše vrednosti pa so darila, katerih vrednost ne presega 62,59 eura. Če so prejeta od iste osebe pa njihova skupna vrednost v posameznem letu ne sme presegati 125,19 eura.

Kot darila zanemarljive vrednosti se štejejo darila, katerih vrednost ne presega 20,86 eura.

Javni uslužbenec ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti:

  • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
  • če je to prepovedano v skladu z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi ali
  • če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje, darilne bone, vrednostne bone, darilne žetone in dragocene kovine.

Enake določbe veljajo tudi za družinske člane javnih uslužbencev.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Omejitve za funkcionarje

Tudi funkcionarji ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije. Izjema velja za protokolarna darila in priložnostna darila manjše vrednosti.

V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije se kot protokolarna darila funkcionarjem štejejo darila, dana s strani predstavnikov drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij in institucij, ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.

Priložnostna darila manjše vrednosti pa so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 evrov in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 evrov, če so prejeta od iste osebe.

V nobenem primeru se kot darilo manjše vrednosti ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin.

Ne glede na vrednost darila funkcionar ne sme sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije.

Enake določbe veljajo tudi za družinske člane funkcionarjev.

Pravni nasvet

Obveznosti javnih uslužbencev in funkcionarjev ob prejemu darila

Javni uslužbenci so ob prejemu darila, ki ni zanemarljive vrednosti, dolžni izpolniti poseben obrazec, v katerega vpišejo zahtevane podatke o darovalcu in darilu. Obrazec so dolžni najkasneje v 5 dneh po prejemu darila predložiti za vpis v seznam daril, ki ga vodi organ pri katerem so zaposleni.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Darila, ki jih prejmejo funkcionarji, se vpisujejo v seznam prejetih daril, ki ga vodi organ, pri katerem funkcionar opravlja funkcijo. Darila, katerih vrednost ne presega vrednosti 25 evrov, se ne vpisujejo v seznam. Protokolarna ali priložnostna darila, ki presegajo vrednost 75 evrov, postanejo last Republike Slovenije, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo. Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, morajo kopije teh seznamov vsako leto najkasneje do 31. marca predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Na podlagi zbranih podatkov Komisija pripravi javni katalog daril, sprejetih v preteklem letu, in ga objavi na svoji spletni strani.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja