Go to Top

Preživnine zavezanec ne plačuje? Nadomestilo tudi po 18. letu!

Preživnine in trajanje preživninske obveznosti

Preživnine so pravica, ki jo od 24.10.2020 lahko uveljavlja tudi otrok, starejši od 18 let. Ta traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju!

Informativni izračun plače

Nadomestilo preživnine po 24.10. traja, dokler traja preživninska obveznost!

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Novi pogoji za uveljavitev pravice in čas prejemanja se spreminja s spremembo Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Pravica do nadomestila traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Komu je pravica za nadomestilo preživnine na voljo? Je pogoj tudi državljanstvo?

Pravica do nadomestila preživnine otrok je pravica tistega, ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje. Zato da nekdo lahko prejema preživnino mora upravičenec biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali biti tujec, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti.

Več o temu, kako si urediti stalno prebivališče smo pisali v prispevku Stalno prebivališče – kako ga urediti in določiti naslov za vročanje.

Pravni nasvet

Preživnina oziroma njeno nadomestilo je upravičena pravica otroka, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kako morajo ravnati tisti, ki so stari 18 let pred 24.10.2020?

Kdor je dosegel starost 18. let pred tem datumom mora ponovno vložiti novo zahtevo za priznanje pravice za nadomestilo prejemanja preživnine. Novo zahtevo je potrebno poslati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja