Go to Top

Preživnine zavezanec ne plačuje? Nadomestilo tudi po 18. letu!

Nadomestilo preživnine je pravica, ki jo od 24.10.2020 lahko uveljavlja tudi otrok, starejši od 18 let. Ta traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju!

Informativni izračun plače

Želite opravljati dejavnost poleg redne službe? Odprite popoldanski s.p.! Pri podjetju DATA d. o. o. lahko brezplačno registrirate status samostojnega podjetnika (s. p.), preko katerega lahko opravljate dejavnost, četudi ste že zaposleni za polni delovni čas. Sam postopek registracije ter strošek prispevkov in davkov, ki jih boste morali plačevati, vam lahko predstavimo na našem brezplačnem spletnem izobraževanju- webinarju: Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja! Za postopek registracije s.p.-ja ali d.o.o.-ja, nas za termin pokličite na tel. 01 600 1530 ali nam pišite na [email protected].

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Nadomestilo preživnine po 24.10. traja, dokler traja preživninska obveznost!

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Novi pogoji za uveljavitev pravice in čas prejemanja se spreminja s spremembo Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Po novem nadomestilo preživnine traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju!

BRUTO NETO PLAČA

Komu je pravica za nadomestilo preživnine na voljo?

Pravica do nadomestila preživnine otrok je pravica tistega, ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje. Za prejemanje preživnine mora upravičenec biti državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali biti tujec, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Nadomestilo do preživnine je upravičena pravica otroka, če je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot tri mesece.

Pravni nasvet

Kako morajo ravnati tisti, ki so stari 18 let pred 24.10.2020?

Kdor je dosegel starost 18. let pred tem datumom mora ponovno vložiti novo zahtevo za priznanje pravice do nadomestila preživnine. Novo zahtevo je potrebno poslati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja