Go to Top

Izvršba na plačo

Izvršba na plačo je ena izmed sredstev izvršbe na katerega lahko upnik poseže v primeru poplačila svoje terjatve. Zaradi obremenitve plače bo zaposleni prejel manjšo plačo in manjše dohodke, kot bi jih sicer za opravljeno delo. Ali je dovoljeno zarubiti za povračilo, stroške za prehrano in prevoz na delo, potne stroške in dnevnice, regres, odpravnino, jubilejno nagrado? Kako je v primeru izvršbe na plačo s prejemki, prejetimi na podlagi Interventnega zakona (ZIUZEOP-A)? Ali so izvzeti iz izvršbe?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Ste izgubili zaposlitev pa razmišljate, da bi ustanovili lastno podjetje in zaslužili s svojim hobijem? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste našim svetovalcem lahko zastavili marsikatero vprašanje! Vljudno vabljeni!

Informativni izračun plače

Delodajalci, imate dilemo kako se mora sklep o izvršbi izvrševati? Potem prispevek »Izvršba na plačo« berete na pravi spletni strani. Pri nas vam pomagajo izkušeni pravniki, zato pokličite tel.: 01/6001 528 ali pa pišite na [email protected].

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Izvršba na plačo: dolžnosti in omejitve

Zakon o in izvršbi in zavarovanju določa (ZIZ), da sodišče s sklepom o izvršbi na plačo zarubi določen del plače. Hkrati sodišče delodajalcu naloži, da mora po pravnomočnosti sklepa plačati upniku denarni znesek, za katere je dovolilo izvršbo. ZDavP-2 pa določa pravice in dolžnosti, omejitve in način v primeru, ko gre za izterjavo po sklepu o davčni izvršbi.

ZNESEK REGRESA 2020

Kaj obsega izvršba na plačo?

Potrebujete pravni nasvet glede ? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je plača sestavljena iz:

  1. osnovne plače,
  2. dela plače za delovno uspešnost,
  3. dodatkov ter
  4. plačila za poslovno uspešnost, če je leto dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Po navedenem zakonu v plačilo ne spadajo povračila stroškov v zvezi z delom.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)  pa določa, da se kot dohodek iz delovnega razmerja šteje zlasti:

  1. plača,
  2. nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljeno delo,
  3. regres za letni dopust,
  4. odpravnina ob upokojitvi,
  5. povračila stroškov v zvezi z delom,..

NADOMESTILO ZA NEIZRABLJEN DOPUST

Izvršba na plačo – katere prejemke obsega?

Torej ZDoh-2 določa, kaj so tisti dohodki iz delovnega razmerja, na katere je mogoča izvršba na plačo. Izvršba na plačo je tako poleg same plače mogoča tudi na ostale prejemke, ki jih delavec prejema iz delovnega razmerja. In sicer na znesek, ki ga prejme za prehrano, znesek potnih stroškov, regres, ipd.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Kako je v primeru izvršbe na plačo s prejemki, prejetimi na podlagi Interventnega zakona (ZIUZEOP-A)? Ali so izvzeti iz izvršbe?

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP- A (npr. krizni dodatek), razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Slednji zakon izvzetja iz izvršbe sicer ureja v 101. členu. Prav tako so ti prejemki izvzeti iz davčne izvršbe.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja