Go to Top

Znižanje dohodnine za leto 2021 – že veste kako?

Znižanje dohodnine posameznikov

Znižanje dohodnine pred koncem koledarskega oz. davčnega leta je mogoče za tiste fizične osebe (zavezance), ki morda sproti niso koristili davčnih olajšav. Običajno se preveri, če so pri izplačilih upoštevane osebne olajšave ter posebne osebne olajšave. Prav tako je potrebno preveriti, če je upoštevana povišana splošna olajšava – če so za to seveda izpolnjeni pogoji. Če imate še dodatna vprašanja glede dohodnine, se lahko obrnete na naše davčne svetovalce. Pokličite nas na 01/6001-530.

Informativni izračun dohodnine

Dohodnina je osebni davek

Dohodnina je davek fizičnih oseb. Rečemo tudi, da gre za osebni davek. Osnova za izračun in plačilo dohodnine so praviloma vsi dohodki fizičnih oseb. Akontacija dohodnine se plačuje ob izplačilu ali prejemu posameznega dohodka. Ob tem se hkrati tudi odda ustrezna napoved, poročilo FURS-u. Znižanje dohodnine se uveljavlja že ob posameznem izplačilu, v kolikor tako predvideva zakon o dohodnini.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Izračun dohodnine iz plače

Plača je znesek, ki ga zaposleni dobi za opravljeno delo po pogodbi o zaposlitvi. Običajno se prejema mesečno in vsebuje fiksni in gibljivi del. V obračunu plače lahko zaposleni uveljavlja znižanje dohodnine s:

Želite registrirati s.p.?

Izračunana davčna osnova se obdavči upoštevajoč predpisano dohodninsko lestvico:

  • Mesečno
  • Letno

Primer izračuna dohodnine iz plače zaposlenega:

v evrih
Bruto plača 2.000,00
I. Prispevki 22,1% 442,00
Splošna olajšava 291,67
Posebna osebna olajšava 203,08
Davčna osnova 1.063,25
Davek/Dohodnina 205,61

Informativni izračun za normirance

Pri akontaciji dohodnine iz plače, ki jo zaposleni dosega pri drugemu delodajalcu (ne glavnemu!) se znižanje dohodnine ne more uveljavljati, saj se plača davek kot prikazujemo spodaj:

v evrih
Bruto plača 2.000,00
I. Prispevki 22,1% 442,00
Davčna osnova 1.558,00
Davek/Dohodnina 25% 389,50

Informativno si lahko izračunate tudi vašo plačo!

Sprememba pred koncem leta za znižanje dohodnine

V kolikor mesečno zaposleni ne uveljavlja posebne osebne olajšave za vzdrževane otroke ali drugega vzdrževanega člana, lahko delodajalca o spremembi pisno obvesti. Posledično bo znižanje dohodnine razvidno ob naslednjem izplačilu plače.

PREBERITE: CENE HRANE GREDO V NEBO

računovodsko svetovanje

Za istega vzdrževanega družinskega člana se v davčnem letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. V namen najugodnejše obdavčitve z upoštevanjem olajšave za otroke imamo pripravljen brezplačni pripomoček.

ŽELITE ZASLUŽITI S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO?

V kolikor fizična oseba med letom ne uveljavlja olajšav za znižanje dohodnine ima to možnost urediti preko portala eDavki s posebno vlogo, ki jo vloži najpozneje 5.2. za preteklo leto.

Pri nas imamo kakovosten računovodski servis!

Namenitev dela dohodnine za donacije

Kot znižanje dohodnine lahko štejemo tudi namenitev 1 % izračunane dohodnine (davka) v financiranje upravičencev do donacij, po seznamu za leto 2021. Vlogo je potrebno oddati do konca koledarskega leta, da bo upoštevana na informativnem izračunu dohodnine tekočega leta.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja