Go to Top

Donacije in davčne olajšave – spremembe ZDDPO-2

Donacije – kaj se spreminja

Donacije so predmet ene od sprememb v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), kjer bodo v okviru davčne reforme po 01.01.2022 spremenjene in razširjene davčne olajšave.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kaj so donacije?

Donacija običajno predstavlja glavni vir pokrivanja stroškov delovanja nepridobitne organizacije, kot so društva in zavodi. Tovrstne organizacije so organizirane za humanitarne namene, kulturne, vzgojno-izobraževalne, športne, ekološke in religiozne namene. Redko, pa vendar, so prejemniki lahko tudi pridobitne organizacije (družbe, s.p.), ki nekaj prejmejo brezplačno. Bodisi kot pomoč, reklamo, za dobre odnose in podobno. Donacija se tako pojavlja tako v denarju, kot tudi v stvareh ali storitvah.

Skladno s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti pomeni donacija brezpogojni prispevek, brez vračila in se NE nanaša na plačilo bodisi blaga ali storitve.

davčno svetovanje

Vpliv na dobiček

Donacija predstavlja drug odhodek iz poslovanja. Višina plačane donacije torej znižuje poslovni izid, dobiček. Nakazilo prek poslovnega računa ne zadostuje, zato podjetje potrebuje pogodbo ali drug dokument, s katerim se dokazuje namen nakazila, donacije.

Spremembe ZDDPO-2

 Donacija v letnem davčnem obračunu

Donacija skladno z ZDDPO-2 ni davčno priznan odhodek, zato se v letnem obračunu izvzema iz celotnih dohodkov zavezanca. Predstavlja davčno olajšavo, ki pa je omejena, glede na višino obdavčljivih prihodkov posameznega podjetja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Do konca leta 2021 lahko zavezanci uveljavljajo olajšavo za plačane donacije v višini 0,3 % oziroma 0,5 % od obdavčljivih prihodkov. Z novim letom se davčna olajšava dviga na 1 % oziroma 1,2 %, kar prikazujemo s spodnjim izračunom.

računovodsko svetovanje

Praktični prikaz

  • Donacija 2021 – skupni prihodki 500.000€
  • Plačilo donacije športnemu društvu 6.000€
  • Priznana davčna olajšava 0,3 % = 1.500€
  • Donacija 2022 – skupni prihodki 500.000€
  • Plačilo donacije športnemu društvu 6.000€
  • Priznana davčna olajšava 1,2 % = 6.000€

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Sprememba je tudi pri širitvi dodatne olajšave, v višini 0,2 %. Od 2022 bodo podjetja lahko uveljavlja dodatno olajšavo tudi za izplačila neprofitnim organizacijam za športne namene.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja