Go to Top

Vodja del – obvezno delovno mesto v gradbeništvu

Vodja del – katere pogoje mora izpolnjevati?

Vodja del je fizična oseba, ki izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo in drugimi pomembnimi predpisi (npr. zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču). V kolikor želi izvajalec opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1, z najmanj enim delavcem na delovnem mestu vodja del. Katere pogoje mora izpolnjevati vodja del? Je vodja del potreben za vse vrste gradbenih dejavnosti? So predvidene globe, če vodja del ni imenovan?

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Ste gradbeno podjetje in še nimate Internega akta o razporeditvi delovnega časa? V pravni službi DATA d.o.o. pripravljajo interne akte po naročilu ter v skladu s slovensko zakonodajo. V kolikor še nimate, pohitite, da vas inšpektor ne prehiti. Za pripravo ponudbe nam pišite na data@data.si!

Predpisane pogoje za izvajanje gradbeništva predpisuje Gradbeni zakon, prav tako pa določa tudi globe za prekrške v primeru neizpolnjevanja le-teh. Izvajalec – delodajalec pa je dolžan delovna razmerja urejati v skladu z ZDR-1  in Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti.

Informativni izračun plače

Katere pogoje mora izpolnjevati vodja del?

Vodja del mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
 • ima izobrazbo ustrezne stroke (s področja graditve objektov),
 • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj,
 • opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS),
 • vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Potrebna izobrazba za delovno mesto “Vodja del”

Glede na vrsto objekta oziroma del, je potrebna različna stopnja izobrazbe vodje del. Glede na to delitev IZS deli poklic vodja del na:

 1. Vz – vodja del – študijski program I stopnje (Vz pomeni vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela zahtevnega objekta)
 2. Vm – vodja del – visokošolska stopnje tehnične smeri (Vm pomeni vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta)
 3. Vnp – vodja del – srednješolska izobrazba tehnične smeri (Vnp pomeni vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih oz. nezahtevnih objektih)

V kolikor izvajalec opravlja dejavnost izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, potem vodja del ni potreben.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Je izvajalec v prekršku v primeru ne-imenovanja vodje?

Izvajalec je v prekršku če ne imenuje vodje del.  Globe so zelo visoke in se gibajo v razponu od 10.000 EUR do 60.000 EUR, seveda odvisno na velikosti družbe.

Želite registrirati s.p.?

računovodsko svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Pogoji, ki jih mora izvajalec še izpolnjevati

Izvajalec mora poleg zaposlitve vodje del izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. Ta mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR. Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji;
 2. če izvajalec izvaja dejavnost na obrtni način, mora imeti nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS;
 3. kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa, da mora delodajalec s splošnim aktom določiti organizacijo delovnega časa in njegovo izvajanje.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja