Go to Top

Prispevki delodajalca – ZPIZ pošilja pozive

Mnoge zaposlene skrbijo prispevki delodajalca. Nekateri delodajalci namreč ne obračunavajo redno prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (in jih seveda tudi ne plačujejo). ZPIZ bo zavarovance – torej zaposlene – kmalu začel obveščati, če prispevki delodajalca za januar in februar 2018 niso bili obračunani.

Za lažji izračun plače smo za vas pripravili kalkulator za informativni izračun plačePrispevke zavarovanca v imenu in za račun delavca obračuna in plača delodajalec. Delodajalec je za svoje zaposlene dolžan davčnemu organu posredovati podatke o obveznih prispevkih za socialno varnost. Prispevki delodajalca se obračunajo od dohodkov iz delovnega razmerja. Več o tem izveste na seminarju Abeceda poslovanja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Prispevki delodajalca: za dva meseca skoraj 7.000 obvestil

Z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo zavarovancem poslali 2.739 obvestil o neobračunanih prispevkih za januar 2018. Delodajalcem, ki niso predložili  obračuna davčnega odtegljaja, pa bodo poslali 1.526 pozivov k predložitvi obračuna. Za februar 2018 bodo poslali 4.079 obvestil o neobračunanih prispevkih zavarovancem in 1.866 pozivov k predložitvi obračuna davčnega odtegljaja delodajalcem.

Zavod za pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je namreč v teh dneh začel z izvajanjem aktivnosti določbe 134. a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta velja od 1. januarja 2018. Določba določa poseben način upoštevanja obdobij za zaposlene, za katera prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso bili obračunani. Zato na ZPIZ-u ocenjujejo, da bo izvajanje določbe pripomoglo k večji pravni varnosti zaposlenih.

Poziv delodajalcu, obvestilo zaposlenemu

ZPIZ razpolaga z evidencami o izplačanih plačah (na podlagi podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja, ki jih posreduje Finančna uprava RS). Zato bo lahko delodajalcu in zavarovancu (delavcu), za katere delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, posredoval poziv oziroma obvestilo. ZPIZ bo delodajalca pozval, da mora izplačati plačo, če je še ni, in predložiti obračun davčnega odtegljaja. Delavca pa bo obvestil o obdobju, za katerega njegov delodajalec ni obračunal prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Obvestilo bo zaposlenemu razložilo tudi posledice, če delodajalec zanj ni obračunal prispevkov in predložil obračuna davčnega odtegljaja.

Izpolnjeno izjavo pošljite na FURS

Delavci, za katere ZPIZ ne razpolaga s podatki o obračunanih prispevkih, bodo skupaj z obvestilom prejeli tudi izjavo o izplačilu oziroma neizplačilu plače. Iz ZPIZ-a svetujejo zaposlenim, ki bodo to izjavo prejeli, naj izpolnjeno izjavo pošljejo na FURS, ki bo na tej podlagi izvedel ustrezne nadaljnje postopke.

In kako neobračunani in neplačani prispevki delodajalca vplivajo na pokojninsko dobo? Čeprav prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso niti obračunani niti plačani, se obdobja, na katera se nanaša obvestilo, delavcem upoštevajo v pokojninsko dobo. Vendar pa to obdobje ne bo zajeto pri izračunu pokojninske osnove. Zato delavcem predlagamo, da izpolnjeno izjavo posredujejo FURS.

NOVO: FURS lahko uvede postopek o prekršku

Pomembna novost, ki jo navedeni člen prinaša, je tudi pristojnost FURS, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso izplačali plače in predložili obračuna davčnega odtegljaja. Do sedaj je imel to pristojnost zgolj Inšpektorat RS za delo, ki ga bo ZPIZ o delodajalcih, ki niso predložili obračunov davčnega odtegljaja, tudi obvestil. Kako naj v podjetju ravnajo v teh primerih, svetujejo naši pravni strokovnjaki.

 Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)

V tem prispevku smo pisali, da morajo biti delavci seznanjeni z obračunanimi in plačanimi prispevki. Tu pa smo pojasnili, kako lahko zaposleni ugotovi, ali mu delodajalec plačuje prispevke.

Če pa imate vprašanje glede ustreznega obračuna plač, priporočamo računovodsko svetovanje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja