Go to Top

Stimulacija plače je lahko negativna

Stimulacija plače oz. stimulacija za delovno uspešnost

Stimulacija plače ali delovna uspešnost delavca se določi glede na gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delovna uspešnost predstavlja dodatek k osnovni plači, kar pomeni, da je stimulacija plače posebej prikazana na plačilni listi. Ali je lahko stimulacija plače le pozitivna ali tudi negativna?

Informativni izračun plače

Zakonska podlaga za stimulacijo plače

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

ZDR-1 v  126. in 127. členu določa, da je plača sestavljena iz treh elementov: osnovne plače, delovne uspešnosti in dodatkov. Pozitivna ali negativna stimulacija plače pa je podana glede na  delovno uspešnost delavca. Z osnovno plačo je ovrednotena le zahtevnost delovnega mesta, kar pomeni, da delavci na istem delovnem mestu prejemajo enako plačo, ne glede na njihov rezultat dela. Zato se delavce, ki presežejo pričakovanja delodajalcev in pričakovane rezultate, lahko nagradi, tako da se na plačilni listi doda izplačana stimulacija plače za delovno uspešnost. Seveda pa je v primeru, da zaposleni pričakovanih rezultatov ne doseže, stimulacija plače lahko tudi negativna, v tem primeru se ta znesek odšteje od plače.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Ključna sodna praksa

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Oddelek za individualne in kolektivne spore na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je 6.5.2011 izdal odločbo na izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje, s katero je potrdilo, da je sodišče prve stopnje pravilno razsodilo, da je negativna stimulacija plače dopustna in zakonita. Negativna stimulacija plače je torej dopustna, vendar le iz naslova delovne neuspešnosti, ne pa iz razlogov npr. poslovne neuspešnosti podjetja.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kje je urejena stimulacija plače?

Pogoje za izplačilo in višino stimulacije lahko opredeljuje kolektivna pogodba dejavnosti, vendar je to največkrat urejeno v internih aktih delodajalca – Pravilniku o plačah in drugih prejemkih. V večini primerih je v Kolektivnih pogodbah zapisana zgolj splošna določba, ki določa, da je odločanje o izplačilu variabilnega dela plače iz delovne uspešnosti prepuščeno delodajalcu. To pomeni, da mora delodajalec opredeliti merila in kriterije v svojem internem aktu in ne zadostuje zgolj splošna določba zapisana v pogodbi o zaposlitvi, da je delavec upravičen do stimulacije.

Pravni nasvet

Kako se obračuna stimulacija?

Delovna uspešnost oziroma stimulacija plače se lahko obračuna na tri načine:

  • v znesku,
  • v odstotku od celotne bruto plače ali
  • v odstotku samo od rednega dela

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja