Go to Top

Pričakovanja delodajalcev od delavcev v letu 2020

Pričakovanja delodajalcev od delavcev v letu 2020 niso ne visoka, niti nizka, pač pa takšna, ki krepijo veščine in znanja zaposlenih za spodbujanje večje konkurenčnosti podjetij v razvijajočem se svetu. Posledično se neprestano spreminjajo tudi delovna mesta ali/in celo njihova vsebina.

Temu namensko so podjetniki vselej znova osredinjeni na vprašanja, kaj vse bo potrebno obvladovati in katere izzive zajeziti, da bomo lahko dohajali tempo sprememb, napredovali in obstali na tržišču. Zlasti v okoliščinah, ki jim zaradi globalizacije, nebrzdane tekmovalnosti in razvoja umetne inteligence ni možno ubežati.

Delodajalci, ali poznate pravice delavcev?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja tudi pravice in obveznosti iz delovnih razmerij med delavci in delodajalci. Delodajalci, ali vest, kakšne pravice imajo vaši delavci in kako je urejena zaščita starejših delavcev?

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi. Preverite, katere so zaščitene kategorije delavcev. Potrebujete pomoč pri zagotavljanju pravic za varovane skupine delavcev?

Naši pravniki vam bodo bodo pomagali urediti področja v skladu z zakonodajo. Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si in zahtevajte ponudbo!

Kakšna so pričakovanja delodajalcev od delavcev na področju veščin?

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Na Svetovnem ekonomskem forumu predvidevajo, da je sposobnost reševanja kompleksnih problemov gotovo ena izmed prevladujočih veščin v letu 2020. Kar seveda ne pomeni, da se pričakuje od delavcev reševanje globalnih problemov (npr. revščine, družbene neenakosti ali podnebnih sprememb), marveč to pomeni znati gledati na zadeve širše, iz različnih perspektiv ali celo multidisciplinarno. S prejšnjo veščino lahko povezujemo tudi sposobnosti kritičnega mišljenja in ustvarjanja, ki omogočata poglobljeno razmišljanje, zmožnost logičnega sklepanja in inovativnost.

Pričakovanja delodajalcev od delavcev v letu 2020 so tudi uperjena v sodelovanje in usklajevanje z drugimi zaposlenimi. Tako skrbimo za medsebojne odnose v podjetju, podporo in dopolnjevanje. Za doseganje zadnjega potrebujemo tudi komunikacijske spretnosti in zmožnost prepoznavanja prednosti in pomanjkljivosti različnih osebnosti med zaposlenimi.

Pričakovanja delodajalcem od delavcev v letu 2020 usmerjena v čustveno inteligenco

Vse bolj so pričakovanja delodajalcev od delavcev v letu 2020 usmerjena v čustveno inteligenco. Tu je mišljena krepitev sposobnosti empatije – vživljanja v druge osebe, obvladovanje lastnih čustev in spopadanje z različnimi družbenimi situacijami, ki nam pomagajo doseči spodbudne poslovne rezultate. Z uspešnim poslovanjem sta gotovo povezani tudi veščini ustreznega presojanja in hitrega odločanja.

Posebej v globalnem svetu, ki je močno preplavljen s podatki, je potrebno znati ločili »zrno od plevela«. Ko govorimo o pričakovanjih, pa je smiselno poudarili tudi obveznosti. Tako delodajalci kot delavci imajo obveznosti. O obveznostih delavcev smo pisali tudi v prispevku o obveznostih delavcev. O obveznostih delodajalcev pa preberite v nadaljevanju.

Storitvena usmerjenost je pomembna za razvoj gospodarskih družb

Istočasno ne smejo podjetniki pozabiti na spremljanje vrednot ljudi, v smislu, kaj jih zanima in za katere proizvode oziroma storitve so pripravljeni odšteti več denarja. Za dosega tega cilja je dobra storitvena usmerjenost gotovo ena izmed pomembnejših lastnosti sodobnih gospodarskih družb. Potem so tukaj še veščine pogajanja, nenehno učenje in izpopolnjevanje, analiziranje podatkov, zaznavanje trendov in razumevanje ter izkoriščanje tehnologije.

Informativni izračun plače

Nameravate ustanoviti podjetje (d.o.o.) in še ne poznate vseh obveznosti delodajalcev ? Prijavite se na praktičen seminar Obveznosti delodajalcev od A do Ž, kjer boste prejeli nasveti iz rok izkušenih Datinih svetovalcev. Naša pravna služba se vsakodnevno sooča s številnimi vprašanji delodajalcev o njihovih obveznostih, ki jih nalaga slovenska zakonodaja.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Vodstvene sposobnosti v ospredju veščin delodajalcev

Predvsem pa pričakovanja delodajalcev od delavcev v letu 2020 ne smejo biti usmerjena zgolj in samo v zaposlene, temveč tudi v njih same – zaposlovalce. Od njih se pričakuje kvalitetno upravljanje s človeškimi viri. Pri čemer so v ospredju vodstvene sposobnosti, veščine za povečanje motiviranost zaposlenih, in hkrati tehnike za uslišanje ter prepoznavanje njihovih potreb. Tu je gotovo potrebna čustvena inteligenca, ki deluje po principu povratne zanke – jaz zate, ti zame, kar vodi v win-win situacijo.

Področje razvoja veščin delavcev je tudi del vsakodnevne kadrovske prakse, pri urejanju le-te pa vam lahko koristi kadrovsko svetovanje. Storitev izvajajo naši usposobljeni kadrovski strokovnjaki in zajema tudi pripravo individualnih rešitev pri enostavnih in kompleksnih kadrovskih problemih.

Podjetniki, osredotočite se na človeški kapital in čustveno inteligenco

Navsezadnje platforma za učenje prek spleta Udemy ugotavlja, da so organizacije vse bolj osredotočene na podatke. Potemtakem tudi podjetja izkoriščajo moč umetne inteligence za lasten razvoj in napredek. Zato postajata analiziranje in procesiranje podatkov vse bolj pomembni spretnosti za različna delovna mesta – finance, prodaja, marketing ipd.

Četudi so pričakovanja delodajalcev od delavcev v letu 2020 fokusirana pretežno na navedene veščine in spretnosti, naj tudi podjetniki ne pozabijo na dve ključni veščini: kakovostno upravljanje s človeškim kapitalom in čustveno inteligenco.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

  1. Bolniška odsotnost – Kako si jo uredi zaposlena oseba?
  2. Kalkulatorji za informativne izračune
  3. Bruto – neto izračun plače
  4. Minimalna plača

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja