Go to Top

Izračun avtorske pogodbe

Izračun avtorske pogodbe, njenih dajatev, prispevkov in neto nakazila je pomembno opravilo, ki ga moramo opraviti še pred pogajanji z avtorjem o njegovem honorarju. Izplačilo honorarja je namreč le en del stroška naročnika. Če želimo, da bo avtor prejel 500 evrov, izplačevalca stane to skoraj 900 evrov.

V primerjavi z ostalimi oblikami dela je delo preko avtorske pogodbe bolj obremenjeno z davki in prispevki. Koliko bo ta obremenitev znašala v vašem primeru, preverite z našim kalkulatorjem.

Vam izračun avtorske pogodbe dela težave? Obrnite se na naše računovodskodavčne strokovnjake, ki vam bodo pri tem pomagali! Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si in se dogovorite za individualen posvet.

Izračunajte si plačo!

Katera dela se lahko opravlja prek avtorske pogodbe?

Potrebujete računovodsko svetovanje?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) se določena dela, ki so opravljena za naročnika štejejo za avtorska. Za izračun avtorske pogodbe in njenega bruto izplačila mora biti ta določen v sporazumu med izvajalcem in naročnikom.

Med avtorska dela uvrščamo:

 • govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
 • pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
 • koreografska in pantomimska dela;
 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
 • avdiovizualna dela;
 • likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
 • arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture;
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
 • kartografska dela;
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Pri pravilni opredelitvi dela in pripravi ustreznih pisnih sporazumov, pogodb, vam seveda lahko pomaga tudi naš pravni oddelek.

Ustanovitev podjetja – postopek

Računovodstvo

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi

Konkretni primeri izračuna avtorskega honorarja

Izračun avtorskega honorarja se razlikuje glede na to, ali je avtor že zaposlen drugje. Kadar je izvajalec obvezno zavarovan drugje, npr. je v delovnem razmerju, je celotni strošek honorarja nižji za 143,07 evrov. Seveda se pri višjih honorarjih te razlike odražajo v precej višjih odstopanjih.

Kadar avtor ni nikjer obvezno zavarovan (je brezposeln), je potrebno izračun avtorske pogodbe povišati in dodatno plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Posledično to vpliva na strošek izplačevalca.

Predstavljamo primerjalni izračun avtorske pogodbe za oba navedena primera.

Normiranci – pomembne informacije!

Primer: Izračun avtorske pogodbe – 1

Fizična oseba/izvajalec je v delovnem razmerju drugje (je obvezno zavarovana)

v EUR
bruto 687,47
prispevki iz bruto (ZZ*) 43,72
akontacija dohodnine 25% 143,75
prispevki na bruto (PI** in PP**) 64,48
neto izplačilo avtorju 500,00
skupni strošek izplačevalca 751,95
od tega dajatve   251,95

* ZZ (zdravstveno zavarovanje)

** PI (prispevek za invalidnosti) PP (poškodbe pri delu)

Dnevnice – koliko znašajo v 2023?

Primer: Izračun avtorske pogodbe – 2

Fizična oseba/izvajalec NI nikjer v delovnem razmerju (ni obvezno zavarovana)

 

v EUR
bruto 818,26
prispevki iz bruto (ZZ* in PIZ*) 178,87
akontacija dohodnine 25% 139,39
prispevki na bruto (PI** in PP**) 76,76
neto izplačilo avtorju 500,00
skupni strošek izplačevalca 895,02
od tega dajatve   395,02

* ZZ (zdravstveno zavarovanje) PIZ (pokojninsko in invalidsko zavarovanje)

** PI (prispevek za invalidnosti) PP (poškodbe pri delu)

V kolikor potrebujete individualni izračun avtorske pogodbe, vam priskočijo na pomoč naši računovodsko – davčni strokovnjaki. Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si ter sporočite, kaj potrebujete.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja