Go to Top

Avtorsko delo, ustvarjeno v delovnem razmerju – pravice delodajalca na avtorskem delu

V kolikor se podjetje ukvarja z dejavnostjo, pri kateri nastajajo avtorska dela, ki jih ustvarijo delavci, mora delodajalec poznati pravna določila, ki to področje urejajo. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) obravnava avtorsko delo, ustvarjeno v delovnem razmerju. To ureja v posebnem pododdelku zakona z naslovom »delovno razmerje«, in sicer v členu 101 in 102. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Izračun avtorske in podjemne pogodbe

ZASP opredeljuje avtorsko delo kot individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti. ZASP določa, da je avtor vedno fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. S samo stvaritvijo avtorskega dela nastane avtorska pravica, ki je priznana tudi kot ustavna človekova pravica.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Vendar pa daje ZASP, v primeru ustvarjenega avtorskega dela v delovnem razmerju, določene pravice delodajalcu. V 101. členu ZASP je določeno domneva izključnega prenosa materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja na avtorskem delu na delodajalca. Avtor pa je delavec, ki  ustvari takšno delo pri izpolnjevanju delovnih obveznosti. Naveden člen pa tudi določa, da takšen prenos velja za dobo 10 let, če ni s pogodbo drugače določeno. Zakon daje tako tudi možnost, da se delodajalec in delavec glede prenosa avtorskih pravic vedno lahko dogovorita drugače.

Dodatno pa ZASP daje prednost delodajalcu še v drugem odstavku 101. člena. Gre za posebno pravico. Ta določa, da lahko delodajalec tudi po preteku roka (10 let) zahteva njihov ponovni izključni prenos proti plačilu primernega nadomestila.

Pravni nasvet

Za avtorsko delo iz delovnega razmerja gre zgolj, če ga ustvari delavec pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  1. delo mora ustrezati standardom, ki jih za avtorsko delo določa 5. člen ZASP
  2. avtorsko delo mora biti ustvarjeno v času delovnega razmerja.

Vrhovno sodišče je v svoji sodbi opr. št. II Ips 2/2010 z dne 3.6.2010 navedlo, da presoja, ali je neko delo nastalo v delovnem razmerju, je kompleksna in zahteva preučitev vseh pravnih in dejanskih okoliščin pri stvaritvi konkretnega dela. Npr. ali je delo nastalo v delovnem času, sistematizacija delovnih mest, uporaba sredstev delodajalca, izkušnje z delovnega mesta, opis del in nalog v pogodbi o zaposlitvi itd.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja