Go to Top

Prispevki delodajalca so obvezni

Prispevki delodajalca se obračunavanju pri vsakem izplačilu dohodkov fizičnim osebam, ki so povezani z delom

Prispevki delodajalca so obračunani povsod. Bodisi gre za plačilo po pogodbi o delu, pogodbi o zaposlitvi, pogodbi o poslovodenju, pogodbi o avtorskem delu.

Izračunajte si plačo!

Pogodba o zaposlitvi in prispevki delodajalca

Pri rednem delovnem razmerju znašajo prispevki delodajalca 16,1 odstotka od bruto plače, razporejenih po vrstah:

Potrebujete računovodsko svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje (6,56 odstotkov)
  • Prispevki za poškodbe pri delu (0,53 odstotkov)
  • Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 odstotkov)
  • Prispevki za starševsko varstvo (0,10 odstotkov)
  • Prispevki za zaposlovanje (0,06 odstotkov)

Pri prispevku za zaposlovanje obstajajo določene zakonske omejitve in olajšave, kadar gre za pogodbo sklenjeno za določen čas ali kadar gre za pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

V kolikor gre za redno zaposlitev lahko tudi preverite ali vam delodajalec dejansko plačuje omenjene prispevke – to lahko postorite med drugim tudi preko spletne strani e-Davki.

 

podjetniško svetovanje

Kako se obračuna prispevke delodajalca v Sloveniji?

Tisti, ki imajo več izkušenj s plačami v tujini, so vedno znova začudeni sistemu obračuna plač v Sloveniji, saj pri nas bruto dejansko tudi ne pomeni celotni strošek delodajalca, temveč neka vmesna stopnja za izračun pripravkov delodajalca kot tudi zaposlenega. Prav tako iz tega bruto zneska izračunavamo osebni davek, dohodnino. Prispevki delodajalca se plačujejo tako od zneska določenega s pogodbo kot od dodatnih izplačil, ki nastanejo iz delovnega razmerja (stimulacije, nagrade za uspešnost, bonitete itd.).

Primer izračuna – plača in prispevki delodajalca (v evrih):

bruto plača po pogodbi 2.000
prispevki zaposlenega 442 22,10%
akontacija dohodnine 258,41
neto plača 1.299,59
prevoz in prehrana 130
prispevki delodajalca 322 16,10%
strošek plače 2.452

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kdaj je davčna obremenitev delodajalca višja?

Pri individualnih pogodbah, za enkratno delo, je višina davčnih obremenitev precej višja kot pri delovnem razmerju. Prispevki delodajalca znašajo 9,38 odstotka od bruto osnove, pa vendar imamo pri tovrstnih izplačilih dodaten, posebni davek na določene prejemke v višini 25 odstotkov. Prispevki izvajalca so odvisni od tega, ali je ta polno zavarovan na podlagi neke druge podlage ali ne.

Primer izračuna – nagrada in prispevki delodajalca (prejemnik je brezposelna oseba) v evrih:

Bruto nagrada 2.000,00
normirani odhodki 200,00 10%
prispevki iz bruto 437,20 21,86%
akontacija dohodnine 340,70 25%
neto izplačilo 1.222,10
prispevki na bruto 187,60 9,38%
posebni davek 500,00 25%
strošek naročnika 2.687,60

V primerjavi z enakim bruto zneskom po pogodbi o zaposlitvi znaša razlika med stroškom izplačevalca 235,60 eur, medtem ko znaša razlika v neto izplačilu 207,49 eur.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Prispevki delodajalca se obračunajo in plačajo tudi ob izplačilu avtorskega honorarja in nagrade za začasno in občasno delo upokojencev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja