Go to Top

Zaposlitev za določen čas

Zaposlitev za določen čas je največkrat uporabljena v primeru projektnega dela

Zaposlitev za določen čas je med delodajalci zelo priljubljena oblika zaposlitve. Zakonsko gledano pa gre zgolj za izjemo, saj je delovnopravna zakonodaja bolj naravnana k zaposlitvi za nedoločen čas. Najbolj običajna razloga, da se sklene zaposlitev za določen čas je povečan obseg dela in narava dela, če gre na primer za projektno delo. V nadaljevanju boste spoznali še druge zakonsko določene izjeme, ki dovoljujejo zaposlitev za določen čas.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Zaposlitev za določen čas nujno v pisni obliki

Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma, če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Izračunajte si plačo!

Zaposlitev za določen čas in izjeme od objave PDM

Če zaposlitev za določen čas po svoji naravi traja največ 3 mesece ali pa se zaposlitev za določen čas sklene za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, delodajalec ni dolžen javno objaviti prostega delovnega mesta.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kdaj zakon dovoljuje zaposlitev za določen čas?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela,
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • druge primere, ki jih določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

pravno svetovanje

Zaposlitev za določen čas – je možna konkurenčna klavzula?

Konkurenčna klavzula je lahko določena tudi v pogodbi za določen čas, vendar le, če se ta sklepa z vodilnim delavcem, poslovodno osebo, prokuristom ali če gre za opravljanje projektnega dela.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kdaj je delavec, zaposlen za določen čas, upravičen do odpravnine?

Delavcu pripada odpravnina, če pogodba o zaposlitvi za določen čas, preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja