Go to Top

Neprofitna stanovanja – obljubljeno večje število stanovanj

Neprofitna stanovanja – na voljo jih bo več, vendar z višjo najemnino

Neprofitna stanovanja so namenjena posameznikom, katerim višina mesečnega prihodka ne omogoča nakupa ali najema stanovanja po tržnih cenah. Neprofitna stanovanja so povečini v lasti posameznih občin, stanovanjskih skladov in drugih neprofitnih organizacij. Do neprofitnega stanovanja pa lahko pridete le, če kandidirate na javnem razpisu.

Izračunajte si plačo!

Uskladitev višine najemnine za neprofitna stanovanja

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pretekli teden je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki usklajuje vrednost točke za določanje neprofitne najemnine. Vrednost točke ni bila usklajena že od leta 2007, ko je znašala 2,63 evra, nova vrednost pa znaša 3,50 evra. Posledično to pomeni 30% dvig najemnin za neprofitna stanovanja.

Regres za upokojence 2021

Od kod bodo prišla nova neprofitna stanovanja?

Večje število neprofitnih stanovanj bo na voljo zaradi večje možnosti zadolževanja republiških in občinskih stanovanjskih skladov, kar bo pomenilo tudi možnost gradnje novih stanovanjskih enot. Stanovanjski sklad Republike Slovenije naj bi do leta 2025 zagotovil kar deset tisoč najemnih stanovanj.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Sistem subvencioniranja najemnin

Do subvencioniranja najemnine ste upravičeni, če ste najemnik stanovanja (neprofitnega ali tržnega) in če meja dohodkov prebivalcev v stanovanju ne presega višine minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih.

Subvencija najemnine se po novem zviša na največ 85% neprofitne najemnine. S tem bodo ostali zaščiteni socialno najbolj ranljivi, ki so že sedaj upravičeni do polne subvencije najemnine.

podjetniško svetovanje

Kdo lahko zaprosi za neprofitno stanovanje

Neprofitna stanovanja so na voljo državljanom Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini, kjer želijo zaprositi za neprofitno stanovanje. Prosilec in uporabnik neprofitnega stanovanja pa ne sme biti lastnik ali najemnik drugega stanovanja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Določene družbene skupine imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja. Drugače pa velja sistem točkovanja, kot ga določa priloga Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Neprofitna stanovanja in dohodkovni cenzus

Neprofitna stanovanja so na voljo upravičencem, če njihovi prihodki ustrezajo cenzusu, ki je določen glede na število članov gospodinjstva in odstotka povprečne neto plače v Sloveniji.

št. članov gospodinjstva Odstotek od povprečne neto plače v Sloveniji, ki ga dohodek ne sme presegati
1 200 %
2 250 %
3 315 %
4 370 %
5 425 %
6 470 %

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja