Go to Top

Najem stanovanja – na kaj je potrebno biti pozoren?

Se selite v nov kraj zaradi dela ali šolanja? Potem verjetno že iščete nastanitev in se boste kmalu znašli v vlogi najemnika stanovanja, hiše ali sobe. Da bi se izognili morebitnim težavam, je potrebno pravočasno poskrbeti za pravno varnost najemnega razmerja. Na kaj je torej potrebno biti pozoren pred oziroma ob podpisu najemne pogodbe? Za pravni nasvet za najem se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Informacije o stanovanju in lastniku stanovanja

Pred izbiro stanovanja in sklenitvijo najemne pogodbe je seveda potrebno izbrati in preveriti sosesko, v kateri se stanovanje nahaja. Morda boste ugotovili, da vam ta zaradi oddaljenosti od centra mesta, službe / šole ali pa zaradi pomanjkljive infrastrukture, ne ustreza.

Ko boste našli stanovanje, ki vam je všeč, pa poleg fizičnega ogleda, preverite še formalne podatke o stanovanju in lastništvu stanovanja.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Na portalu Geodetske uprave eProstor lahko brezplačno dostopate do podatkov posameznega stanovanja. Poznati je potrebno naslov in številko stanovanja oziroma posameznega dela stavbe.

Stanovanje lahko odda v najem samo oseba, ki je njegov lastnik. Ta sicer za oddajo lahko pooblasti tudi drugo osebo, vendar naj bo pooblastilo pisno, podpis lastnika na njem pa notarsko overjen. Ali je oseba, ki vam želi stanovanje oddati v najem tudi dejanski lastnik stanovanja, lahko preverite z vpogledom v zemljiško knjigo.

Pravni nasvet

Energetska izkaznica – da ali ne?

Pred najemom stanovanja se seznanite tudi z energetsko učinkovitostjo stavbe. V ta namen vam je najemodajalec pred podpisom pogodbe dolžan izročiti energetsko izkaznico.

Ker ta v primeru, ko najem traja manj kot 1 leto, ni obvezna, se najemodajalci tej obveznosti poskušajo izogniti tako, da najemniku ponudijo najemno pogodbo zgolj za 11 mesecev.

Najem in najemna pogodba

Vas zanima najem in potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Stanovanja nikar ne najemajte brez podpisa najemne pogodbe. Ta bo zagotovila visoko stopnjo varnosti razmerja za najem in je s tem v korist obeh strank. Pomembno pa je, da pogodba za najem vsebuje vse bistvene sestavine, ki jih predpisuje Stanovanjski zakon (SZ-1). Za pomoč pri sestavljanju pogodbe se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:

 • opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja,
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb,
 • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje,
 • odpovedne razloge,
 • vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj,
 • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe,
 • višino najemnine ter način in roke plačevanja,
 • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini,
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja,
 • čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas,
 • način predaje stanovanja.

Najem in prijava začasnega prebivališča

Ob selitvi na novo lokacijo ne pozabite na obveznost prijave začasnega prebivališča. Ob prijavi bo potrebno predložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja, temu pa lahko služi najemna pogodba, ki ste jo sklenili.

Sprememba lastnika stanovanja in odpoved najemne pogodbe

Če boste sklenili najemno pogodbo za določen čas, bo ta prenehala veljati s potekom časa za katerega je bila sklenjena. S prenehanjem najemnega razmerja ste se dolžni izseliti iz najetega stanovanja.

Če pa bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas, bo za prenehanje najemnega razmerja potrebna odpoved s strani ene ali druge stranke. Pri tem velja, da lahko najemodajalec pogodbo odpove le, če najemniku poišče drugo ustrezno stanovanje za najem. Izjema seveda velja, če so podani krivdni razlogi na strani najemnika.

Za pravni nasvet pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja