Go to Top

Ničnost pogodbe – kdaj in zakaj?

Ničnost pogodbe – veste, kdaj in kako jo lahko uveljavljate?

Ničnost pogodbe je absolutno podana, če pogodba in njena vsebina nasprotujeta ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom. Večkrat pa se zgodi, da je ničen samo del pogodbe, zato lahko pogodba kljub temu ostane v veljavi, vendar brez ničnega določila. Zakon predvideva tudi primere, ko je sama pogodba nična, vendar iz same vsebine pogodbe izhaja, da sta stranki želeli skleniti drugo pogodbo. Takrat nična pogodba konverzira v veljavno drugo pogodbo.

Informativni izračun plače

Kdaj je pogodba nična in neveljavna

Ničnost pogodbe ureja Obligacijski zakonik v poglavju o neveljavnosti pogodb. Pogodba je nična, če:

  • je predmet pogodbe nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv,
  • pogodba ni sklenjena v predpisani obliki, če je oblika pogodbe pogoj za veljavnost pogodbe,
  • je oderuška,
  • jo sklene poslovno nesposobna oseba,
  • jo sklene pravna oseba zunaj meje svoje sposobnosti,
  • nima podlage, oziroma je podlaga za sklenitev pogodbe nedopustna.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Kdaj lahko uveljavljate ničnost pogodbe

Uveljavljate jo lahko kadarkoli, saj vaša pravica ni časovno omejena in nikoli ne ugasne oziroma preneha. Ne morete pa je uveljavljati, če je bil vzrok ničnosti majhnega pomena in je bila pogodba izpolnjena. Na ničnost pogodbe pa pazi sodišče po uradni dolžnosti.

davčno svetovanje

Kakšne se posledice ničnosti pogodbe

Stranka, ki je takšne posledice odgovorna, odgovarja nasprotni stranki za vso škodo, ki jo je ta utrpela zaradi ničnosti pogodbe, če seveda sama ni vedela za obstoj ničnosti.

Če se ugotovi ničnost pogodbe, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je prejela na podlagi take pogodbe. Če to ni mogoče pa mora dati ustrezno denarno nadomestilo. Če je nastopila ničnost pogodbe zato, ker po svoji vsebini ali namenu nasprotuje temeljnim moralnim načelom, lahko sodišče v celoti ali deloma zavrne zahtevek nepoštene stranke za vrnitev tistega, kar je dala.

Če je pogodba nična, ima enak učinek, kot če pogodba sploh nikoli ne bi bila sklenjena.

Želim se prijaviti na e-novice

Ničnost pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je npr. nična, če:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja