Go to Top

Delo tujca v vašem podjetju

Delo tujca v vašem podjetju je mogoče, če izpolnjujete določene pogoje

Delo tujca v vašem podjetju zahteva tudi ureditev kadrovskih formalnosti, kamor spada tudi prijava in odjava delavca, vendar pa morajo tujci urediti tudi drugo dokumentacijo. Tujec, ki želi delati v Sloveniji, potrebuje enotno dovoljenje za bivanje in delo, ki ga izda upravna enota. Zavod za zaposlovanje pa k temu izda še soglasje k enotnemu dovoljenju in delo tujca se lahko začne.

Izračunajte si plačo!

Delo tujca je možno le, če podjetje izpolnjuje pogoj aktivnega poslovanja

Zavod za zaposlovanje izda tujcu soglasje za zaposlitev pri delodajalcu, če le ta izpolnjuje sledeče pogoje:

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

    • v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne osebe za delovno mesto tujca;
    • delodajalec je ustrezno registriran in ni v postopku likvidacije ali stečaja,
    • delodajalec aktivno posluje (da je pri njem 6 mesecev pred vložitvijo vloge zaposlena najmanj ena oseba za polni delovni čas ali da je kot s.p. najmanj 6 mesecev pred vložitvijo vloge vključen v obvezna socialna zavarovanja ali da je imel prilive v vsakem od zadnjih 6 mesecev v višini 10.000 EUR na TRR, odprt v RS);
    • če je delodajalec registriran manj kot 6 mesecev, mora izkazati investicijo v višini 50.000 EUR pred vložitvijo vloge v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo
    • delodajalec ima poravnane davčne obveznosti in REK obrazce.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Kako urediti obvezno zavarovanje za tujca?

Za prijavo tujega delavca v obvezno zdravstveno zavarovanje mora skladno z zakonom poskrbeti njegov delodajalec. Obveznost zavarovanja nastopi z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi, ki pa je enak ali kasnejši od datuma veljavnosti enotnega dovoljenja, modre karte EU, pisne odobritve oziroma dovoljenja za sezonsko delo.

Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M1 mora delodajalec vložiti v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje – začetka delovnega razmerja.

Regres za upokojence 2021

Delo tujca in sprememba podatkov v zvezi z dovoljenjem

Delodajalec mora za delo tujca, ki pridobi novo delovno dovoljenje, sporočiti spremembo podatkov na obrazcu M3. Ta sprememba velja tako v primeru, če gre za podaljšanje veljavnosti enotnega dovoljenja za delo tujca, kot tudi če gre za novo izdano enotno dovoljenje, ki je posledica zamenjave delovnega mesta.

podjetniško svetovanje

Delo tujca v Sloveniji in napotitev na delo v tujino

Delo tujca zaposlenega v slovenskem podjetju, se lahko opravi tudi v tujini, če delodajalec zanj pridobi potrdilo A1. Poleg običajnih pogojev velja, da se A1 lahko izda največ za obdobje veljavnosti delovnega dovoljenja.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Odjava iz zavarovanja

Ko postane delo tujca v vašem podjetju iz kakršnih koli razlogov nepotrebno, mora delodajalec poskrbeti za odjavo tujca iz zavarovanja. Delodajalec mora odjavo iz zavarovanja vložiti v roku osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje (prenehanja zaposlitve) oz. ugotovitve, da so bili sporočeni napačni podatki v določenih rubrikah, ki se lahko popravijo le z vložitvijo odjave in nove prijave v zavarovanje.

Če delavcu preneha pogodba o zaposlitvi pred prenehanjem enotnega dovoljenja (h kateremu ni bilo izdano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo po 13. členu ZZSDT), delodajalec ob odjavi predloži le dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Po ZZSDT delodajalec ni več dolžan predhodno pridobiti od ZRZS potrdila o odjavi dela tujca!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja