Go to Top

Otroško delo – pri kateri starosti in pod kakšnimi pogoji?

Otroško delo – ali lahko v času počitnic dela vsak otrok?

Otroško delo mlajših od 15 let je z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) prepovedano, razen v podzakonsko določenih primerih. Lahko pa otroci, ki so že dopolnili 15 let opravljajo otroško delo – še posebej je to popularno v času poletnih počitnic, ko si vsak mladostnik želi zaslužiti kakšen evro. To delo lahko opravljajo prek študentskega servisa.

Informativni izračun plače

Kdaj je dopustno otroško delo za mlajše od 15 let?

Mednarodna konvencija OZN o otrokovih pravicah prepoveduje ekonomsko izkoriščanje otrok, kamor šteje tudi otroško delo, razen v izjemnih primerih, ki so specifično urejeni. Otroci, ki še niso dopolnili 15 let, lahko izjemama proti plačilu sodelujejo pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih in drugih del s področja kultura, športa, umetnosti ali oglaševanja.

Regres za upokojence 2021

Kakšno delo lahko opravlja trinajstletnik?

Otrok, ki je že dopolnil 13let, lahko opravlja lažja dela, vendar zgolj v času šolskih počitnic, upoštevajoč, da delo ne presega 30 dni v koledarskem letu. Narava dela, ki ga otrok opravlja pa mora biti takšna, da ne škoduje otrokovemu zdravju, morali in razvoju.

Za otroško delo morajo starši otroka pridobiti soglasje inšpektorja za delo.

pravno svetovanje

Katero otroško delo štejemo pod “lažja dela”?

Lažja dela, primerna za otroke,  podrobneje ureja Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb. Ta določa, da otrok ne sme biti izpostavljen fizikalnim, biološkim in kemičnim dejavnikom tveganja. Delodajalec mladostnike obvesti o možnih tveganjih in o vseh ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja. O možnih tveganjih ter o vseh ukrepih za otrokovo varnost in zdravje je delodajalec dolžan obvestiti tudi otrokove zakonite zastopnike.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Delo od 15. do 18. leta

Otroci oziroma dijaki lahko delo opravljajo na podlagi študentske napotnice preko študentskega servisa. Za to je potrebno predložiti spričevalo o zaključeni osnovni šoli in potrdilo o vpisu za prihajajoče šolsko leto. Delo preko študentskega servisa je začasno in občasno delo, ki pa ne sme izkazovati elementov delovnega razmerja. Poleg plače, ki jo bo otrok prejel, pa bo imel plačane tudi prispevke, na podlagi katerih se mu bo začela šteti pokojninska doba. Pozor, gre zgolj za štetje pokojninske dobe, delovna doba začne teči šele s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja