Go to Top

Varnost in zdravje pri delu: usposabljanje je obvezno

Varnost in zdravje pri delu je obveza zaposlovalca po ZVZD-1

Varnost in zdravje pri delu je usposabljanje, ki ga mora v podjetju opraviti katerakoli zaposlena oseba. Delodajalec je dolžan vsem svojim delavcem zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Obveznost usposabljanja za varnost in zdravje pri delu zakonsko uveljavlja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Izračunajte si plačo!

Varnost in zdravje pri delu – zdravniški pregled

Delodajalec mora za zaposlenega, poleg udeležbe na usposabljanju za varnost in zdravje pri delu, poskrbeti tudi za predhodni zdravniški pregled. Pooblaščeni zdravnik o rezultatu pregleda obvesti delodajalca le, če je pri pregledu ugotovljeno, da je ogrožena delovna zmožnost potencialnega delavca. Pri tem pa delodajalec ni upravičen do drugih zdravstvenih podatkov.

Podjetniki, za vas spremljamo aktualno dogajanje na področjih pravne zakonodaje, davkov in sprememb v računovodstvu. Želite ostati na tekočem?

Regres za upokojence 2021

Preverjanje alkoholiziranosti za varnost in zdravje pri delu

Delodajalec ima v primeru suma, da je delavec pod vplivom alkohola, pravico preverjati sposobnost delavca za izvrševanje njegovih delovnih obveznosti. Prav tako mora delavca odstraniti iz delovnega mesta, saj se v nasprotnem primeru smatra, da ogroža varnost in zdravje pri delu drugih zaposlenih, s čimer huje krši obveznosti iz delovnega razmerja. Preverjanje alkoholiziranosti ne more potekati brez privolitve delavca, pri čemer mora biti delavec pred tovrstnim testiranjem opozorjen na posledice odklonitve takšnega testa.

V primeru splošnega preventivnega zdravstvenega pregleda za varnost in zdravje pri delu pa zdravnik delodajalcu ne sme sporočati konkretnih rezultatov testiranj na alkohol ter druge psihoaktivne snovi.

Nezgoda pri delu

ZVZD-1 določa, da mora delodajalec inšpekciji takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen opravljati delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. Prijava poškodbe s strani delodajalca in potrditev pri zdravniku pomeni, da je delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila za čas bolniške odsotnosti.

Delodajalec nima zakonske podlage, da bi od delavca v primeru poškodbe pri delu zahteval vpogled v zdravstveno dokumentacijo. V primeru spora o tem, ali gre resnično za poškodbo pri delu ali ne, bi odločitev moralo sprejeti pristojno delovno sodišče.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kontrola bolniškega staleža

Preverjanje delavca , ki ima bolniški stalež, lahko zaradi občutljivosti zbiranja osebnih podatkov, opravljajo le:

  • delodajalec,
  • detektivi in detektivske družbe, ki so za opravljanje svoje dejavnosti tudi registrirane skladno z zahtevami Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11).

Pridobitev osebnih podatkov iz javno dostopnih virov (npr. Facebook) ne predstavlja kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Delodajalec ima pravno podlago za pridobitev podatka o razlogu začasne zadržanosti od dela, saj ga potrebuje za obračun nadomestila plače, nima pa pravne podlage za pridobitev diagnoze bolezni oziroma poškodbe.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja