Go to Top

Zdravniški pregled: do 40.000 EUR kazni za prekrškarje!

Zdravniški pregled mora opraviti vsak delavec. Kdaj mora delodajalec napotiti delavca na predhodni zdravniški pregled? Ali ste vedeli, da mora delodajalec na obdobni zdravniški pregled napotiti tudi delavca, ki je že dlje časa zaposlen pri istem delodajalcu? Kaj določa veljavna zakonodaja?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Zaposlujete? Pravniki DATA svetujejo, da posebno pozornost namenite vsebini pogodbe o zaposlitvi! Tako si lahko na dolgi rok prihranite marsikatero nevšečnost. Potrebujete pomoč? Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528!

Informativni izračun plače

Zdravniški pregled – dolžnost delodajalca po ZDR-1!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti potencialnega kandidata na predhodni zdravniški pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Predhodni zdravstveni pregled, ki ga izvaja specialist medicine dela, je potrebno opraviti pred nastopom dela.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj obsega predhodni preventivni zdravniški pregled?

Preventivni zdravniški pregled obsega:

  1. anamnezo delavca (delovna, družinska, socialna, osebna),
  2. klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase),
  3. osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina,
  4. radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi,
  5. testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom,
  6. druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu (zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu),

ZNESEK REGRESA 2020 

Obdobni zdravniški pregledi

Obdobni zdravniški pregled je potrebno opraviti po določenem časovnem obdobju, ko je delavec že zaposlen pri delodajalcu na določnem delovnem mestu. V oceni tveganja delodajalca je navedeno po kolikšnem času oz. v kakšnem obdobju je potrebno opraviti obdobni zdravniški pregled.  Pregled se opravi, da se preveri zdravstvene ogroženost delavca in njegovo izpopolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva različnih dejavnikov tveganja v določenem časovnem obdobju.

Delavec mora biti na obdobni zdravstveni pregled napoten najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je določen v oceni tveganja. Tudi stroški obdobnega zdravstvenega pregleda bremenijo izključno delodajalca.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Več o rokih, obsegu usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov si lahko preberete v prilogi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

Vas delodajalec ni napotil na obdobni zdravniški pregled?

Z globo od 2.000 do 40.000 EUR se kaznuje za prekršek delodajalec, ki ne zagotovi zdravstvenih pregledov delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

BRUTO NETO PLAČA

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja