Go to Top

Dodatki za otroka po novem predlogu

Dodatki za otroka se z julijem spreminjajo

Dodatki za otroka, kamor spada otroški dodatek, so pred pričetkom veljavnosti velikih sprememb. Premoženje prosilcev po novem ne bi imelo več vpliva na upravičenost do dodatkov iz javnih sredstev. Prav tako pa bi bili dodatki za otroka izvzeti iz dohodkov, ki se upoštevajo pri subvenciji vrtca, najemnine za stanovanje, državna štipendija pa se po novem sploh ne šteje več med dohodke.

Obračunajte si plačo!

Dodatki za otroka na podlagi dohodninske odločbe preteklega leta

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Po novem se v osnovo za izračun upravičenosti do otroškega dodatka ne všteva več premoženje družine, temveč zgolj prihodki družinskih članov. Zaradi neupoštevanja premoženja in spremenjenih pravil za upoštevanje dohodka bodo imeli upravičenci lahko boljšo odmero pravic, denimo višji otroški dodatek oziroma državno štipendijo.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Otroški dodatek v materialni obliki

Dodatki za otroka v obliki socialne pomoči se bodo izplačevali v naravi za največ 3 zaporedne mesece. In sicer v primeru, če otrok ne obiskuje osnovne šole. Oziroma za 1 mesec, če otrok ne obiskuje srednje šole. Dodatki za otroka se v materialni obliki izplačujejo le, če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje šole. V takšnem primeru Inšpektorat za šolstvo in šport po uradni dolžnosti obvesti pristojni center za socialno delo o uvedbi prekrškovnega postopa zoper starše otroka, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje šole.

Izplačevanje dodatka v naravi pomeni, da namesto nakazila denarnih sredstev na račun upravičenca (starša), država plača položnico ali pa za otroka kupi šolske potrebščine, oblačila.

pravno svetovanje

Junija 2021 bodo izdani informativni izračuni

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo v juniju pričeli z izdajo informativnih izračunov za podaljšanje letnih pravic, kamor spadajo tudi dodatki za otroka. V prvem valu bodo izdane odločbe za otroški dodatek, subvencijo vrtca, malic in kosil, sledile bodo odločbe glede upravičenosti do štipendije. Obračuni bodo letos prvič narejeni avtomatsko. Če se prejemnik z izračunom ne bo strinjal, lahko v roku 15 dni vloži ugovor zoper izračun.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Nova ureditev spodbuja družine k večji socialni varnosti in neodvisnosti

Dodatki za otroka bodo po novem družinam pripadali zgolj na podlagi ugotovljene višine prihodkov na družinskega člana. To pomeni, da družine ne bodo več »kaznovane« zaradi varčevanja ali lastništva premoženja. Kar se je do sedaj upoštevalo pri odmeri socialnih pravic.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja