Go to Top

Otroški dodatek 2021

Kdaj in komu bo izplačan

Otroški dodatek 2021 – kdaj bo izplačan in kakšni so pogoji za uveljavljanje te pravice? Otroški dodatek predstavlja dopolnilni prejemek za preživljanje, izobraževanje in vzgojo otroka. Upravičencem se otroški dodatek izplačuje mesečno.

Informativni izračun plače

Otroški dodatek 2021 – kdo so upravičenci?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev ali druga oseba za otroka s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti otroka (ZSDP-1).

Otroškega dodatka pa ni mogoče uveljavljati za otroka, če:

 • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je družbenik gospodarske družbe
 • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
 • je v rejništvu,
 • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
 • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Rok za uveljavitev pravice in trajanje

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Informativni izračun za normirance

Vloga za otroški dodatek 2021

 Tudi za otroški dodatek 2021 velja, da je potrebno vlogo vložiti le, če upravičenec za dodatek zaprosi prvič. Če je o pravici že odločeno, vloge za otroški dodatek 2021 ni potrebno vložiti. Centri za socialno delo namreč v takšnih primerih odločbe izdajo po uradni dolžnosti.

Pravica za otroški dodatek 2021 se uveljavlja pri tistem Centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva.

Pravni nasvet

Otroški dodatek 2021 – datumi izplačil

 Za meseca januar in februar je bil otroški dodatek 2021 že izplačan, in sicer 14. 1. in 12. 2. 2021.

Od meseca marca dalje, bo otroški dodatek 2021 izplačan:

 • petek, 12. marec 2021
 • sreda, 14. april 2021
 • četrtek, 13. maj 2021
 • ponedeljek, 14. junij 2021
 • sreda, 14, julij 2021
 • četrtek, 12. avgust 2021
 • torek, 14. september 2021
 • četrtek, 14. oktober 2021
 • petek, 12. november 2021
 • torek, 14. december 2021

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja