Go to Top

Počitek in odmor v osmih urah

Počitek in odmor na delovnem mestu – vam ti pripadajo?

Počitek in odmor v delovnem času morata delavcu biti zagotovljena, v nasprotnem primeru delodajalec krši zakon. Preberite in se prepričajte, ali vam delodajalec zagotavlja dovolj počitka.

Informativni izračun plače

Počitek in odmor ureja Zakon o delovnih razmerjih

V Zakonu o delovnih razmerjih je določena pravica do odmora:

 •  med delovnim časom ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut.
 •  delavec, ki dela krajši delovni čas , ima pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu, vendar zgolj pod pogojem, da dela najmanj štiri ure na dan.
 •  dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa.
 •  odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.
 •  čas odmora med dnevnim delom se všteva v delovni čas.

Tisti delavec, ki torej dela na primer tri ure na dan, nima pravice do odmora. Delavec, ki dela s polovičnim delovnim časom, štiri ure na dan, pa ima pravico do 15 minutnega odmora.

Informativni izračun dohodnine

Počitek – čas med dvema zaporednima dnevoma

Počitek se nanaša na čas med dvema zaporednima delovnima dnevoma. Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. Tisti, delavec, kateremu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen pa ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

Informativni izračun za normirance

Tedenski počitek

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon o delovnih razmerjih ureja tudi tedenski počitek, ki pripada delavcu.

 1. Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.
 2. Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu.
 3. Minimalno trajanje tedenskega počitka, se upošteva kot povprečje v obdobju 14 zaporednih dni.

Informativni izračun dnevnice

Počitek in delo od doma

Delavec in delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če gre za pogodbo o zaposlitvi

 • s poslovodno osebo ali prokuristom
 • z vodilnim delavcem iz 74. člena tega zakona
 • z delavcem, ki opravlja delo na domu,

pogoj je, da sta delavcu  zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

Poslovna oseba ali prokurist, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi drugače uredi pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z zagotavljanjem odmorov in počitkov.

Pravni nasvet

Kako je v primeru izmenskega dela?

Dnevni in tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju, kot ga določa zakon, se v primerih izmenskega dela zagotavlja v določenem daljšem časovnem obdobju, vendar ne daljšem kot šest mesecev.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Z globo od 1.500 do 4.000 EUR se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja