Go to Top

Javni prevoz ustavljen: kdo ni upravičen do nadomestila?

Javni prevoz se je v luči ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa ustavil 16. novembra letos. Ker epidemiološka slika ne kaže znakov izboljšanja, Vlada Republike Slovenije vztrajno podaljšuje ukrepe, razglasila pa je tudi epidemijo, ki je veljavi do sredine decembra.

Vsi ti interventni ukrepi terjajo tudi svoj dolg, saj številni delavci zaradi ustavitve javnega prometa ne morejo na delo. S šestim interventnim zakonom (PKP6) je naposled urejeno tudi to področje. Kako je z nadomestilom plače? Kdo je do nje upravičen in kdo ni?

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje v teh izrednih razmerah. Za vas lahko pripravimo vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalagajo interventni zakoni in vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, če želite uveljavljati posamezno pravico. Za individualno svetovanje nam lahko pišete na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Javni prevoz ustavljen: za kakšen ukrep gre?

Spomnimo, da je Vlada Republike Slovenije 16. novembra sklenila, da se javni potniški promet ustavi za 14 dni. Če bi se epidemiološka slika izboljšala, bi potemtakem v tem tednu občutili že sproščanje zaostritev. Ker zdravstvena kriza ne kaže znakov umirjanja, so sprejeti ukrepi še v veljavi.

Javni prevoz se je sicer res ustavil, a skladno z določili Ministrstva za gospodarstvo lahko delodajalci za svoje delavce še naprej izvajajo prevoze v lastni režiji.

Poslovanje inovativnih podjetij

Četudi je javni prevoz ustavljen, se lahko delavci organizirajo tudi tako, da se skupaj pripeljejo na delo v enem vozilu. V avtomobilu ne sme biti več kot šest oseb, vso potniki pa morajo biti zaposleni v istem podjetju.

Taksi prevozov Odlok o prepovedi obratovanja ni prizadel, zato lahko neovirano obratujejo.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Javni prevoz ustavljen: višja sila?

Dejstvo, da se je javni prevoz ustavil, je med mnogimi delodajalci sprožil dvome glede tega, kako postopati, če njihovi zaposleni ne morejo priti na delo. Je njihova odsotnost upravičena? Ali gre višjo silo? Ali so upravičeni do nadomestila plače?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Do sprejetja novega interventnega zakona je področje odsotnosti z dela zaradi tega, ker se je ustavil javni prevoz, urejal Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta namreč določa, da delavec, ki mu javni prevoz ni na voljo, svojo nezmožnost prihoda na delo lahko upravičuje z nastankom višje sile. Skladno z ZDR-1 je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 50 % plače oziroma najmanj 70 % minimalne plače.

Kako to področje po novem ureja PKP6?

Javni prevoz ustavljen: po PKP6 gre za višjo, delavcu pripada 80 % nadomestilo plače

Da je ustavitev javnega prometa višja sila, po novem določa tudi PKP6.

Do sprejetja tega zakona ni obstajala interventna zakonodaja, ki bi določala posebne pravne podlage do nadomestila plače, ker je ukinjen javni potniški promet. Skladno s šestim protikoronskim ukrepom delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz ZDR-1, delodajalcu pa delno povračilo nadomestila plače.

  • Ukrep je retroaktiven in velja od 1. septembra 2020.
  • Delodajalec mora za delavce, ki so do 28. 11. uveljavljali višjo silo, ker se je javni prevoz ustavil, vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, v osmih dneh od uveljavitve PKP6.

Pravni nasvet

Javni prevoz ustavljen: kdo ni upravičen do nadomestila?

Pravico do povračila nadomestila plač delavcev, ker je javni prevoz ustavljen, lahko lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v 2019 višji od 70 odstotkov,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja