Go to Top

Nadomestila v različnih primerih: koliko, komu in kdaj pripada?

Nadomestila plače so pomemben ukrep, ki ga finančno podpira tudi šesti interventni zakon (PKP6), s katerimi Vlada Republike Slovenije skuša omiliti posledice epidemije. Veste, v katerih primerih ste kot delavec upravičeni, da se vam izplača nadomestilo plače in v kakšni višini? Kakšen znesek država povrne delodajalcu, ki izplačuje nadomestila zaposlenim?

Informativni izračun plače

Ste napotili zaposlene na čakanje na delo od doma in ne veste, kako pridobiti nadomestilo s strani države? Obrnite se na našo pravno službo, ki lahko za vas vloži vlogo za pridobitev nadomestila. Pišite nam na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528 in povprašajte po ponudbi za individualno svetovanje!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

V nadaljevanju povzemamo vse oblike nadomestila plače, ki jih ureja aktualni interventni zakon.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Primer 1: Nadomestila plače za čakanje na delo

Do nadomestila plače zaradi čakanja na delo so upravičeni zaposleni, katerim delodajalec zaradi posledic epidemije začasno ne more zagotavljati dela. Povračilo nadomestila, do katerega je upravičen delodajalec, znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega.

Na podlagi vseh sprejetih interventnih zakonov do vključno PKP5 je bila višina nadomestila plače, do povrnitve katere je bil upravičen delodajalec, omejena z najvišjim zneskom nadomestila za brezposelnost, ki znaša 890 evrov bruto. A sveže sprejet PKP6 predvideva nekatere spremembe glede povračila nadomestila plače. Po novem bo znesek navzgor omejen z zneskom povprečne slovenske plače, ki znaša približno 1800 evrov bruto. Ukrep bo veljal do 31. januarja 2021.

Poslovanje inovativnih podjetij

Primer 2: Nadomestila plače zaradi odrejene karantene

Zaposleni je upravičen do nadomestila plače tudi, če mu je z odločbo odrejena karantena, toda ne v vseh primerih. Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena karantena.

Dejansko stanje Bolniški stalež Vrsta in višina prejemka Možnost refundacije nadomestila Vložitev zahtevka na:
Okužba zunaj delovnega mesta, delavec ne dela od doma, delavec je napoten v izolacijo DA nadomestilo plače: prvih 90 koledarskih dni znaša 90 % osnove po ZZVZZ, od 91. koledarskega dne pa 100 % osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne ZZZS
Okužba na delovnem mestu, delavec ne dela od doma, delavec je napoten v izolacijo DA nadomestilo plače, prvih 30 delovnih dni 100 % osnove iz ZDR-1, od 31. delovnega dne 100 % osnove po ZZVZZ od 31. delovnega dne ZZZS
Okužba zunaj delovnega mesta ali na delovnem mestu, delavec dela od doma NE plača (brez potnih stroškov) / /
Odrejena karantena zaradi tesnega stika ali suma tesnega stika z okuženo osebo zunaj delovnega mesta, pri čemer delodajalec delavcu ne more zagotavljati dela od doma NE 80 % nadomestilo plače DA ZRSZ
Odrejena karantena zaradi stika z okuženim zunaj delovnega mesta ali na delovnem mestu, delavec dela od doma NE Plača (brez povrnjenih stroškov prevoza) NE /
Odrejena karantena zaradi tesnega stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, pri čemer delodajalec delavcu ne more zagotavljati dela od doma NE 100 % nadomestilo DA ZRSZ
Odrejena karantena zaradi odhoda v državo na rdečem seznamu NE Nadomestilo ne pripada / /
Odrejena karantena zaradi odhoda v državo na rdečem seznamu (v primeru osebnih okoliščin: smrt zakonca ali partnerja, otroka, staršev, rojstva otroka, vabilo na sodišče) NE 50 % plače, ki bi jo prejel, če bi delal, in ne manj kot 70 % minimalne plače DA ZRSZ

Primer 3: Nadomestila plače za višjo silo

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Starši so upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % plače, iz naslova višje sile zaradi varstva otrok. Višja sila je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine. Sem sodijo nemožnost obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva. Pa tudi zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu.

Višjo silo lahko uveljavljajo starši, ki nudijo varstvo otrokom do vključno 5. razreda osnovne šole.

Dejansko stanje Bolniški stalež Vrsta in višina prejemka Možnost refundacije nadomestila Vložitev zahtevka na:
Varstvo zdravega otroka zaradi zaprtja šol in vrtcev ali odrejene karantene NE nadomestilo plače, 80 % osnove po ZDR-1 DA ZRSZ

Pravni nasvet

Nadomestila plače v breme ZZZS

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Starši imajo pravico do prejema nadomestila plače iz sredstev ZZS. Le v primeru, da je izbrani pediater pri otroku potrdil pozitiven test na COVID-19 ter posledično potrebno nego otroka.

Dejansko stanje Bolniški stalež Vrsta in višina prejemka Možnost refundacije nadomestila Vložitev zahtevka na:
Nega okuženega in/ali bolnega otroka DA nadomestilo plače, 80 % osnove po ZZVZZ od 1. delovnega dne ZZZS

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja