Go to Top

Evidenca delovnega časa – kakšne novosti pričakovati?

Evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa je ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti. Predpisuje jo Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Nedavno je vlada potrdila nekatere spremembe tega zakona. Kaj se spreminja?

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Evidenca delovnega časa – kaj mora voditi delodajalec?

Da je evidenca delovnega obvezujoča časa, določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa navaja oz. opredeljuje definicijo delovnega časa. Evidenca delovnega časa je tako v skladu z zakonodajo nekaj, kar mora delodajalec voditi. In sicer mora evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa beležiti naslednje podatke za posameznega delavca:

 • število ur;
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa;
 • opravljene ure v času nadurnega dela;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače;
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Je evidenca delovnega časa tema, kjer imate dileme? Posvetujte se z našimi pravnimi svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Pretvorite vašo bruto plačo v neto!

pravno svetovanje

 Preberite tudi – Kako odpreti sp? Kako se pripraviti ter kakšen je postopek?

Potrjen predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah dela in socialne varnosti

Evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa je osnova pri izvajanju inšpekcijskega nadzora za ugotavljanje izvajanja določb o delovnem času, odmorih in počitkih. Vlada je 12. januarja 2023 potrdila predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. S tem želijo zagotoviti učinkovitejši inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona ter določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov. To je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanj varnosti in zdravja pri delu.

Preberite še – Informativni izračun dohodnine 2022, kdaj jih bomo prejeli?

Kakšne so ključne spremembe?

Poglejmo, kakšne ključne spremembe prinaša predlog:

 • dopolnitev definicije delavca – kot delavec se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu; in sicer pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika;
 • evidenca delovnega časa oz. evidenca o izrabi delovnega časa bo morala vsebovati tudi podatke o času prihoda na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljanih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem času ter seštevek ur za daljše obdobje;
 • delodajalec bo delavca pisno obvestil o podatkih iz evidence delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne; delavec bo lahko od delodajalca enkrat tedensko zahteval, da ga pisno seznani glede podatkov, ki jih vsebuje evidenca delovnega časa;
 • evidenca delovnega časa se bo morala hraniti na sedežu podjetja oz. kraju opravljanja dela, prav tako bo moral hraniti vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco;
 • obvezno elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa za nekatere delodajalce – za tiste, ki jim bo izrečene globe zaradi kršitev določb delovnega časa po ZDR-1 ali zaradi vodenja evidenc po ZEPDSV;
 • možnost vzpostavitve elektronskega načina vodenja evidence v primerih, ko predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podajo delavcu (preko sindikata pri delodajalcu, sveta delavca ali delavskega zaupnika).

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja