Go to Top

Delo brez pogodbe sodi med delo na črno! Kazni so visoke!

Delo brez pogodbe je delo na črno, ki se ne splača!

Delo brez pogodbe sodi med delo na črno. Takšen način dela je sicer pogostejši v poletnih mesecih. Takrat je več del za dijake in študente, sezonskega dela ter druge oblike dela, ki pa morajo biti v skladu s predpisi! Naši pravni strokovnjaki vam lahko svetujejo glede vseh oblik dela ter vam tudi pomagajo pri pripravi pogodb o zaposlitvi. Za plačljivo ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

Delo brez pogodbe oz. delo na črno – nadzor izvaja Furs

Poročilo Furs o izvajanju nadzora na dela in zaposlovanja na črno v letu 2020 ugotavlja, da je Furs kar v vsakem četrtem pregledanem podjetju zaznal odstopanja od določb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Dejavnosti, kjer je Furs ugotovil največ kršitev glede dela na črno, so zasebno varovanje, gradbeništvo, gostinstvo, avtoprevozništvo ter nekatere druge storitvene dejavnosti.

Ustanovitev podjetja

Kdaj gre za delo na črno?

Po ZPDZC-1 gre za delo na črno v naslednjih primerih:

 • pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima določene v ustanovitvenem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
 • samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev zanjo;
 • pravna oseba ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi za opravljanje te dejavnosti;
 • posameznik opravlja dejavnost ali delo ter ni vpisan ali priglašen kot to določa zakonodaja;
 • tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji brez registrirane podružnice ali dovoljenja.
 • tuja pravna oseba s sedežem v državi članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.

Mimogrede, v našem podjetju ponujamo tudi storitve za tujce. Pomagamo pri ustanavljanju podjetij tujcev ter pri pridobivanju dovoljenj za delo in prebivanje tujcev. Za ponudbo plačljivega svetovanja lahko pokličite na 01/600-530 ali nam pišite na data@data.si.

Udeležite se skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

podjetniško svetovanje

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Kdaj pa gre za zaposlovanje na črno?

ZPDZC-1 opredeljuje tudi zaposlovanje na črno. To velja v naslednjih primerih:

 • delodajalec, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, s posameznikom ne sklene pogodbe o zaposlitvi (gre za delo brez pogodbe) ter ga ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja ali pa ga iz njih med trajanjem dela odjavi;
 • delodajalec s posameznikom ne sklene niti nobene druge pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo;
 • delodajalec z upokojencem ne sklene pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela;
 • delodajalec ne uredi dela dijaka ali študenta skladno z zakonodajo;
 • pravna oseba ali podjetnik nezakonito zaposli državljana tretje države;
 • posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.

Želite ustanoviti d.o.o.?

Izognite se delu brez pogodbe oz. delu in zaposlovanju na črno – pri nas na Dati vam pomagamo, da bo vse tako kot mora biti!

V našem podjetju DATA imamo tudi odlične pravne in podjetniške svetovalce, ki vam lahko pomagajo, da se ne ujamete v zanko dela oz. zaposlitve na črno. Svetujejo vam lahko na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. Za več informacij lahko pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pošljete e-mail na data@data.si ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja.

Tudi s.p. lahko registrirate pri nas!

Kazni za delo na črno so ogromne!

Več o tem, kaj ne sodi med delo na črno lahko preberete tukaj. So pa kazni za delo na črno visoke.

Globe za kršitelje prepovedi dela na črno:

 • če je kršena prepoved dela na črno – (tuji) pravni osebi ali samozaposleni osebi grozi globa med 2000 in 26000 evrov; za odgovorno osebo (tuje) pravne osebe ali samozaposlene osebe je predvidena globa med 520 in 2600 evrov; posameznik, ki pa opravlja neregistrirano dejavnost pa bo plačal med 1000 in 7000 evrov kazni.
 • globe za omogočanje dela na črno – delodajalec (ki ni posameznik), ki omogoča delo na črno, lahko plačo globo v višini 2600 do 15600 evrov; odgovorna oseba delodajalca se za ta prekršek kaznuje z globo med 420 in 1600 evri, medtem ko bo posameznik za ta prekršek plačal od 1000 do 5000 evrov kazni.
 • kršitev prepoved zaposlovanja na črno – delodajalec (ki ni posameznik), ki krši prepoved zaposlovanja na črno, lahko dobi globo med 5000 in 26000 evrov; odgovorna oseba takšnega delodajalca plača med 500 in 2500 evrov kazni. Enako kazen bo plačal tudi posameznik, ki mu je delodajalec omogočil delo brez pogodbe.

Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja