Go to Top

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti

Opravljanje gostinske dejavnosti ima svoje specifike

Opravljanje gostinske dejavnosti je ena izmed najpogostejših dejavnosti, ki jo želijo posamezniki željni podjetništva, opravljati. V nadaljevanju so povzeti pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, ki so določeni v Zakonu o gostinstvu (ZGos-UPB2).

Informativni izračun plače

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnostiKdo lahko opravlja gostinsko dejavnost?

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov. Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. Pod določenimi pogoji lahko to dejavnosti opravljajo tudi sobodajalci in kmetje.

 

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Kje se lahko opravlja gostinska dejavnost?

Za objekt, kjer se bo opravljala gostinska dejavnost, je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja v gostinskih obratih ali zunaj pod določenimi pogoji.

pravno svetovanje

Pogoji

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

  • Minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na poslovne prostore, zunanje površine gostinskega obrata, opravljanje dejavnosti zunaj gostinskega obrata
  • Pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov
  • Pogoji, ki se nanašajo na nastanitvene gostinske obrate
  • Pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu

Želim se prijaviti na e-novice

Paziti morate na podrejene predpise. Ti so Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in še nekatere druge. Gostinci, ki bodo nudili tudi nastanitev, in kmetje, morajo upoštevati še določene druge pogoje.

Pripravila M. Guček

 


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja