Go to Top

Kdaj je potreben aneks k pogodbi o zaposlitvi?

Ste se kdaj vprašali, kdaj je med delodajalcem in delavcem treba skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi? Spodaj pišemo, kdaj lahko spremembo pogodbe o zaposlitvi delavec in delodajalec skleneta z aneksom, kdaj pa je za to potrebna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kako poteka inšpekcijski nadzor? Kako so inšpektorji organizirani in koliko imate možnosti, da inšpektor potrka prav na vaša vrata? Preverite na DATI. Za stranke računovodstva je seminar BREZPLAČEN.

Več informacij

Kaj pravzaprav je aneks? Aneks je priloga oziroma dodatek k uradnem dokumentu, k spisu ali pogodbi. Spomnimo, na Dati smo pisali tudi o aneksu k pogodbi o zaposlitvi za izvajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Delovna razmerja, pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, višino minimalnega dopusta, dodatnih dni dopusta in ostale podrobnosti v povezavi s tem, ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). 

Aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi spremembe pogodbe

Kako je s spremembami pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin?

Aneks k pogodbi o zaposlitviSpremembo oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlagata delodajalec ali delavec. V nekaterih primerih zakona se zaradi sprememb (sprememba naziva delovnega mesta ali vrste dela, kraja opravljanja dela, čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom ipd.) sklene nova pogodba o zaposlitvi, če pa gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, nova pogodba ni potrebna.

Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz nekaterih razlogov, ki jih navaja zakon (nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi) in istočasno ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za nadaljevanje dela delavca pod spremenjenimi pogoji, se sklene nova pogodba o zaposlitvi.

V primeru, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas izteče in želita delavec in delodajalec podaljšati delovno razmerje, morata skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

Z vidika delavca je pri spremembi pogodbe o zaposlitvi pomembno predvsem to, da v to ne sme biti prisiljen, prav tako pa delodajalec do sprememb ne sme biti enostranski. Dokler s strani delavca aneks k pogodbi k zaposlitvi oziroma nova pogodba ni podpisan/a, velja stara pogodba.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,

Aneks k pogodbi o zaposlitvi ali nova pogodba o zaposlitvi? Preverite pogoje!

Klikni in deli

 • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Podjetniki, ne pozabite na svojo nabavno funkcijo – od opredelitve potreb in dogovarjanja do sklenitve pogodbe.

Več informacij

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja