Go to Top

Zajamčena plača – to ni minimalna plača

Zajamčena plača

Zajamčena plača je institut, ki ga je v slovenski pravni red uvedel Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih iz leta 1990. Leta 2006 pa je bila prvič urejena minimalna plača v Zakonu o minimalni plači, v katerem pa je bila upoštevana in urejena tudi zajamčena plača.

Informativni izračun plače

Imate urejeno vse, kar je potrebno za svoje zaposlene s pravnega oziroma računovodskega vidika?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pri podjetju DATA d.o.o. nudimo vse kar potrebujete za vodenje svojega podjetja in svojih zaposlenih. Pri nas lahko poleg strokovnih računovodskih storitev najdete tudi strokovnjake za pravni posvet glede ureditve internih aktov in pravilnikov za zaposlene. Tudi plače je nenazadnje potrebno uskladiti s morebitnimi kolektivnimi pogodbami, ki se dotikajo vaše panoge.

V primeru interesa nam pišite za ponudbo vam prilagojene storitve na data@data.si!

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

 

V kolikor ste podjetje, ki zaposluje, lahko ostanete na tekočem z informacijami s pomočjo naših brezplačnih spletnih novičk! Letos ste med drugim lahko brali novosti povezanih z minimalno plačo, kriznim dodatkomizplačilom regresa in odmeri letnega dopusta!

Prijavite se na www.data.si.

Informativni izračun dohodnine

Zajamčena plača – kje se uporablja?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zajamčena plača se uporablja predvsem za izračun višine nadomestila za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni, poškodb izven dela poklicne bolezni itd. v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Zakon določa, da je osnova za nadomestilo povprečna mesečna plača oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal. Gre za zakonsko določeno spodnjo mejo, pod katero nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela ne sme biti odmerjeno. Ta del zakonske norme pa je ostal povsem neusklajen z drugimi zakonskimi predpisi, saj kategorija zajamčene plače sploh več ne obstaja.

Informativni izračun za normirance

Zajamčena plača je bila nazadnje usklajena leta 2006

ZDMP (Zakon o določitvi minimalne plače) je poleg zneska minimalne plače za opravljeno delo od 1. 8. 2006 in načina usklajevanja določil oziroma uskladil tudi zajamčeno plačo od 1. 8. 2006 dalje. Minimalna plača je bila v letu 2008 izredno povečana in je za delo, opravljeno od 1. 3.2008 dalje, znašala 566,53 EUR. Skladno s tem se je povečala tudi veljavna zajamčena plača, ki se je uporablja kot osnova za odmero pravic na podlagi posebnih zakonov, tako da ta znaša sedanjih 237,73 EUR. Zajamčena plača od takrat dalje ni bila več usklajena.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

Zajamčena plača in minimalna plača sta kot vzporedna pravna instituta veljala že pred uveljavitvijo ZDMP, višina zajamčene plače pa je bila dejansko ves čas nižja od višine minimalne plače.

Pravni nasvet

Zajamčena plača za izračun osnove prispevkov po ZPIZ se ne uporablja več

Leta 2013 je pričel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ). Z 11. odstavkom 410. člena je ZPIZ kot najnižjo osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestila plač za leti 2013 in 2014 določil znesek minimalne plače. Višje delovno sodišče je potrdilo, da to pomeni, da po uveljavitvi ZPIZ zajamčena plača dejansko ne obstaja več.

7. odstavek 31. člena ZZVZZ kot spodnjo mejo nadomestila med začasno zadržanostjo z dela še vedno določa zajamčeno plačo. To pa je nekonsistentno z odločitvijo višjega sodišča. Namesto instituta zajamčene plače se uporablja le primerljiva veljavna kategorija minimalne plače, urejena z veljavnim Zakonom o minimalni plači.

»Zajamčena plača« v letu 2021 velja v višini minimalne plače, to je 1.024,24 EUR.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja