Go to Top

Turistična kmetija – priložnost, ki je pred vami!

Turistična kmetija

Turistična kmetija z nastanitvijo je ena izmed vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se smatra kot gostinska dejavnost. Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti se potrebuje le v primeru, če se dejavnost opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji in ne kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba. Turistična kmetija z nastanitvijo je namenjena kmetijam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.

Informativni izračun plače

Turistična kmetija zahteva nekaj birokracije

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti, kot je turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost,  mora biti za kmetijo, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, pred izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložena zbirna vloga po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Zbirna vloga mora biti vložena v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja in vsako naslednje leto opravljanja dopolnilne dejavnosti.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Kakšna je razlika: turistična kmetija in turizem na kmetiji

Potrebujete nasvet glede davčnih vidikov oddajanja nepremičnine? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pravila glede dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, določa Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, je skupina dopolnilnih dejavnosti, medtem ko je turistična kmetija vrsta dopolnilne dejavnosti, ki spada pod skupino turizma na kmetiji, pod katero uvrščamo:

  • turistična kmetija z nastanitvijo
  • izletniška kmetija
  • vinotoč
  • osmica

Informativni izračun dohodnine

Vrste turizma na kmetiji, ki ne spadajo pod gostinsko dejavnost:

 • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji
 • ježa živali
 • oddajanje površin za piknike
 • muzeji in tematske zbirke
 • tematski parki
 • apiturizem
 • športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji

Pravni nasvet

Turistična kmetija: kako je s prostorom?

Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za kampiranje, prostoru za bivalna vozila, lahko pa nudi tudi druge oblike prenočevanja, na primer senik, čebelnjak in podobne inovativne oblike nastanitve. Na kmetijskem zemljišču v uporabi te kmetije ne sme biti prostorov za kampiranje za postavitev bivalnih vozil, počitniških prikolic ter osebnih avtomobilov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah, apartmajih in na skupnih ležiščih, največ 30 ležišč. Prav tako je v prostoru za kampiranje ali drugih oblikah prenočevanja, dovoljena nastanitev za največ 30 oseb.

O tem, kako pridobiti status kmeta, lahko preberete tukaj.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja