Go to Top

Vinotoč: strežba lastne pijače, dokler je ne zmanjka

V vinotoču se prodaja in streže pijača čez celo leto, dokler imajo lastno pijačo. Tako je ponudba vinotoča omejena na lastno vino in druge alkoholne in brezalkoholne pijače, ustekleničeno vodo ali mineralno vodo, hladne prigrizke in domač kruh in domače pecivo.
V članku si lahko preberemo nekaj splošnih pogojev, ki se nanašajo tudi na dejavnost vinotoča, kot tudi širše na gostinsko dejavnost.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

VinoV primeru, da gostinsko dejavnost vinotoča opravljate kot dopoplnilno dejavnost na kmetiji in ne kot gospodarska družba, je potrebno pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dovoljenje izdaja upravna enota ob izpolnitvi predpisanih pogojev. Upravna enota med drugim preverja tudi izpolnjevanje pogoja prekoračitve maksimalnega dohodka iz dopolnilne dejavnosti.

Splošni pogoji

Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za opravljanje dejavnosti vinotoča:

 • minimalni tehnični pogoji
 • minimalni obseg storitev za opravljanje turistične dejavnosti – vinotoča na kmetiji
 • sanitarno zdravstveni pogoji za prostore, opremo, naprave in osebe
 • veterinarsko sanitarni pogoji za proizvodnjo živil živalskega izvora.

Dodatno je zahtevano, da je kmetija urejena ter da zagotavlja dovolj surovin za ponudbo domače hrane in pijače ter zagotavlja dovolj delovne sile.
Z dovoljenjem pristojnega organa občine, lahko kmetija razširi svojo ponudbo na druge domače jedi in kupljeno pijačo.
Pravne podlage, ki urejajo dejavnost vinotoča, so  Zakon o gostinstvu (ZGos), Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, Zakon o kmetijstvu (ZKme-1), Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Minimalni prostorski pogoji in minimalen obseg storitev

Vinotoč mora zagotavljati sledeče:

 • Kot pri vsaki gostinski dejavnosti je potrebno za objekt pridobiti uporabno dovoljenje z oddajo vloge na Upravno enoto ali Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
 • Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim odkolja ter tudi biti avtentični.
 • V prostorih, kjer se streže, ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni pulti ipd.).
 • Prostor za pripravo hrane mora biti ločen od prostora, kjer se streže.
 • V kmečki kuhinji se mora ločiti delovna območja za čista opravila od delovnih območij za nečista opravila.
 • Mora imeti vidno označbo podjetja in sedeža gostinca, ter navedeno vrsto obrata in označbo kategorije v katero je uvrščen.
 • Imeti vse napise v slovenskem jeziku (lahko poleg slovenskega še ustrezni mednarodni jeziki in znaki).
 • Imeti osvetljen vhod v gostinski obrat in napis.
 • Imeti določen obratovalen čas.

Vinotoč mora tudi imeti:

 • Prostor za točnje pijač
 • Prostor za pripravo prigrizkov
 • Tekočo hladno in toplo vodo
 • Stranišče za goste

Podaljšan obratovalen čas

VinotočObratovanje izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Gostinski obrat oz. kmetija mora zaprositi za pisno soglasje gostinsko pristojnega organa občine. Tega mora prijaviti 15 dni pred začetkom koledarskega leta za naslednje koledarsko leto (ob spremembah osnovnih podatkov), pred začetkom obratovanja in ob spremembi obratovalnega časa. Potrjeno kopijo obrazca zadrži zase oz. pripravljenega na vpogled inšpekcijskega organa, drugo pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpektorskega organa.
Poleg prijave razporeda obratovalnega časa, mora biti razpored tudi objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat.

Ustrezna objava cen in alergenov

Vse cene gostinskih storitev morajo biti čitljivo izpisane v obliki cenika in na vidnem mestu. Lahko so tudi navedene na jedilnem listu ali ceniku pijač. Ta morata biti dostopna v vseh prostorih in na prostem, kjer se nudijo gostinske storitve.
Navedeni morajo biti tudi alergeni, tako da je napis naveden na enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi. Zahtevano je tudi, da je navedba alergenov  dobro vidna, nedvoumna, čitljiva, neizbrisna in ne sme biti prekrita z drugim besedilnim ali slikovnim materialom.

Omejitev prodaje in nudenja alkoholnih pijač

Vsa ostala živila, ki vsebujejo alkohol, morajo imeti tudi označeno vsebnost alkohola in opozorilo, da ni primerno za otroke. Poleg tega je prodaja alkoholnih pijač prepovedana osebam mlajšim od 18 let, ter tudi osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam mlajšim od 18 let, osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, kot tudi takim, ki bi jih posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Prepovedana je tudi prodaja alkoholnih pijač preko samopostrežnih avtomatov.
Od začetka obratovanja do 10. ure dopoldne je prepovedana prodaja žganih pijač ter tudi dodajanje žganih pijač  drugim napitkom.
Ponudba gostinca mora vključevati vsaj dve različni vrsti brezalkoholnih  pijač, ki sta cenovno enaki  ali cenejši od nacenejše alkoholne pijače.
Pravno podlago za to si lahko preberete v Zakonu o omejevanju porabe alkohola (ZOPA).

Dovoljenje za promet z neoriginalno polnjenim vinom

Nosilec dejavnosti lahko poda vlogo na upravno enoto za izdajo dovoljenja za točenje neoriginalno polnjenega vina v gostinskem obratu. Ta ga nato posreduje lokalnemu vinarskemu inšpektorju in nato po prejemu zapisnika le-tega izda dovoljenje.
Nenazadnje pa ni dobro pozabiti tudi na predpise o Zagotavljanjue varstva in zdravja pri delu, saj je delodajalec dolžan stalno izboljševati obstoječe stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu.

DATA d.o.o

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja